جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ كه‌ در كشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌


  دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده:11966 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:250 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك


فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:85

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه. 2

2-1 ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ 5

3-1 اهداف تحقیق... 8

4- 1 فرضیات تحقیق... 8

5-1 كاربردهای انجام تحقیق... 9

6-1 پیشینه تحقیق... 9

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات كشاورزی  9

فصل اول

بخش اول.. 17

1-2  مقدمه‌ 17

2-2 تاریخچه‌ 18

3-2 خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز. 18

1-3-2  ویژگیهای‌ عمومی‌ 18

2-3-2  ارقام‌ زیره‌ سبز. 20

3-3-2  زیستگاه‌ و پراكنش‌ 20

1-4-2 مصارف خوراكی و ارزش غذایی.. 25

2-4-2 اهمیت‌ دارویی‌ 26

5-2  سایر كاربردهای‌ زیره‌ سبز. 26

6-2  ویژگیها وروشهای‌ كشت‌ زیره‌ سبز. 27

1-6-2 كاشت‌ 29

3-6-2  داشت‌ 30

3-6-2 برداشت‌ 31

7-2  آفات‌ و امراض‌ 32

8-2  خصوصیات‌ زرشگ‌ 33

9-2  تاریخچه‌ زرشك‌ 34

10-2  خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌ 35

1-10-2  ویژگیهای‌ عمومی‌ 35

2-10-2  گونه‌های‌ زرشگ‌ 35

3-10-2  زیستگاه‌ و پراكنش‌ 38

11-2  مصارف‌ خوراكی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشك‌ 39

1-11-2  مصارف‌ خوراكی‌ و ارزش‌ غذایی‌: 40

2-11-2  اهمیت‌ دارویی‌ 40

12-2 سایر كابردهای‌ زرشك‌: 41

13-2 ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشك‌ بیدانه‌ 42

1-13-2  كاشت‌ و تكثیر. 44

2-13-2 داشت‌ 45

3-13-2 برداشت‌ 46

14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌ 48

بخش دوم. 51

1-2  تعریف بازار. 51

2-2  طبقه بندی بازارهای مختلف... 51

1-2-2  طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: 51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعیت مكانی: 52

3-2  تعریف بازاریابی.. 52

4-2  ابعاد مختلف بازاریابی.. 55

1-4-2  بازاری گرائی.. 56

2-4-2  بازار شناسی.. 56

3-4-2  بازاریابی.. 56

4-4-2  بازار رسانی.. 57

5-4-2  بازار گردی.. 57

6-4-2  بازار سنجی.. 57

7-4-2 بازار داری.. 58

8-4-2 بازار گرمی.. 58

9-4-2  بازار گردانی.. 58

5-2  عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاریابی.. 59

6-2  تاریخچه بازاریابی.. 59

7-2  مفاهیم اساسی بازاریابی.. 62

8-2  عوامل موثر در بازاریابی.. 63

1-8-2  فروشندگان اولیه. 63

2-8-2 واسطه‌های بازاریابی.. 64

1-2-8-2 دلالان.. 64

2-2-8-2  واحدهای توزیع فیزیكی.. 64

3-2-8-2  آژانسهای خدمات بازاریابی.. 65

4-2-8-2  واسطه‌های مالی.. 65

3-8-2  مشتریان.. 65

4-8-2  رقبا 66

5-8-2 جوامع.. 67

9-2  مفهوم جدید بازاریابی.. 67

10-2 تئوریهای رفتار خریدار. 68

1-10-2  تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory). 68

2-10-2  تئوری روان شناسی (psychogical). 69

1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار. 69

1-1-2-10-2 شناخت اشكال.. 69

2-1-2-10-2  جستجو برای اطلاعات... 70

3-1-2-10-2  ارزیابی كردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری)  71

11-2  مفهوم بازاریابی محصولات كشاورزی.. 72

12-2  اهمیت بازاریابی محصولات كشاورزی.. 73

13-2  عملیات بازاریای.. 75

1-13-2  فعالیت‌های مبادله ای.. 75

2-13-2  فعالیت‌های فیزیكی.. 76

14-2  سازمان بازاریابی.. 78

15-2  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات كشاورزی.. 80

1-15-2  جمع آوری اطلاعات... 80

2-15-2  حمل و نقل.. 81

3-15-2  درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات... 82

4-15-2  بسته بندی و تبدیل محصولات... 83

5-15-2 انبارداری.. 85

6-15-2  تبلیغات... 85

7-15-2  اعتبار. 85

8-15-2  قیمت گذاری.. 86

16-2  شبكه‌های بازاریابی.. 87

1-16-2 خرده فروشان.. 87

2-16-2  عمده فروشان.. 87

3-16-2  سلف خران.. 88

4-16-2  میدان داران.. 88

5-16-2 سایر موارد. 88

17-2  اهداف بازاریابی محصولات كشاورزی.. 89

1-17-2  آنچه به عهده دولت می‌باشد.. 89

2-17-2  آنچه بر عهده تولید كننده می‌باشد.. 90

18-2  نقش شركتهای تعاونی در بازاریابی.. 91

19-2  مسیر بازاریابی.. 91

20-2  هزینه‌های بازاریابی.. 92

21-2  حاشیه بازاریابی.. 93

24-3- كارایی بازاریابی.. 94

23-2  مدل‌های حاشیه بازاریابی.. 96

1-23-2  الگوی مارك- آپ (Mark up Model). 96

2-23-2  الگوی حاشیه نسبی (Relative Model). 97

3-23-2  الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model). 97

4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model). 98

24-2  شفافیت بازار. 99

25-2  برخی مشكلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات كشاورزی.. 99

فصل سوم

1-3  مقدمه. 103

2-3  روش تحقیق... 103

3-3 روش جمع آوری اطلاعات... 103

4-3 منابع اطلاعات ثانویه. 104

5-3 منابع اطلاعات اولیه. 105

6-3 جامعه آماری.. 105

7-3 نمونه آماری.. 105

فصل چهارم

1-4- مقدمه. 108

2-4- اهمیت اقتصادی زیره. 108

1-2-4- كشورهای وارد كننده و صادر كننده زیره. 110

2-2-4- روند تولید و صادرات زیره. 110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق... 114

4-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید كنندگان زیره. 115

1-4-4  ویژگی‌های سنی.. 115

2-4-4  سطح تحصیلات... 116

3-4-4 وضعیت مالكیت اراضی.. 117

5-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره. 118

1-5-4 ویژگی‌های سنی.. 118

2-5-4  سطح تحصیلات... 119

1-6-4  ویژگیهای سنی.. 120

2-6-4 سطح تحصیلات... 120

7-4  انواع بازارهای زیره. 121

1-7-4  بازار سر مزرعه. 122

2-7-4 بازار عمده فروشی.. 124

3-7-4  بازار خرده فروشی.. 126

8-4 سازمان بازاریابی زیره. 127

1-8-4  عمده فروشان.. 128

2-8-4  خریدران محلی.. 129

3-8-4  نمایندگان عمده فروش.... 129

4-8-4  میدان داران.. 130

5-8-4 دلالان.. 130

6-8-4  خرده فروشان.. 131

9-4  عملیات بازاریابی زیره. 131

1-9-4  حمل و نقل.. 131

2-9-4  درجه بندی.. 132

3-9-4  استاندارد. 133

1-3-9-4 مواد خارجی موجود در زیره. 133

2-3-9-4  ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: 134

4-9-4  بسته بندی.. 134

5-9-4  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: 135

5-9-4 انبارداری.. 135

10-4  اعتبار. 135

11-4  مسیر بازاریابی زیره. 137

1-11-4  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره. 138

12-4  قیمت گذاری.. 138

13-4 حاشیه بازاریابی.. 139

14-4  هزینه بازاریابی.. 141

15- 4  سود بازاریابی.. 144

16-4  ضریب هزینه بازاریابی.. 145

17-4  ضایعات... 146

18-4  عدم كارایی بازاریابی.. 147

19-4  شفافیت بازار. 148

20-4  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید كنندگان زرشك.... 149

1-20-4  ویژگی‌های سنی.. 149

2-20-4  سطح تحصیلات... 150

3-20-4  وضعیت مالكیت اراضی.. 151

21-4  ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشك.... 152

1-21-4 ویژگیهای سنی.. 152

2-21-4  سطح تحصیلات... 153

22-4 ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشك.... 153

1-22-4  ویژگی‌های سنی.. 153

2-22-4  سطح تحصیلات... 154

23-4  انواع بازارهای زرشك.... 155

1-23-4  بازار سر مزرعه. 156

2-23-4  بازار خرده فروشی.. 158

24-4  سازمان بازاریابی.. 160

1-24-4  عمده فروشان.. 160

2-24-4 خریداران محلی.. 161

3-24-4  نمایندگان عمده فروش.... 162

4-24-4  میدان داران.. 162

5-24-4  دلالان.. 163

6-24-4 خرده فروشان.. 163

25-4 عملیات بازاریابی زرشك.... 164

1-25-4  حمل و نقل.. 164

2-25-4 درجه بندی.. 164

3-25-4 استاندارد. 166

4-25-4  بسته بندی.. 168

5-25-4  انبارداری.. 168

26-4  اعتبار. 169

27-4  مسیر بازاریابی زرشك.... 170

28-4 قیمت گذاری.. 171

29-4 حاشیه بازاریابی.. 172

30-4  هزینه‌های بازاریابی.. 173

31-4  سود بازاریابی.. 177

32-4  ضریب هزینه بازاریابی.. 179

33-4  ضایعات... 179

34-4  عدم كارایی بازاریابی.. 182

35-4  شفافیت بازار. 183

36-4  مشكلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشك.... 184

فصل پنجم

1-5- مقدمه. 188

2-5  نتایج و بحث... 188

3-5  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشك.... 198

منابع.. 205


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: خصوصیات‌ زرشگ‌ تاریخچه‌ زرشك‌ گونه‌های‌ زرشگ مصارف‌ خوراكی‌ ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشك‌

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder