جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بررسی نقش شهرمشهد در ساختار مجموعه شهری مشهد از ابعاد مختلف اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و خدماتی

بررسی نقش شهرمشهد در ساختار مجموعه شهری مشهد از ابعاد مختلف اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و خدماتی

قسمتی از متن: مجموعه شهری (CONURBATION) به گستره وسیعی اطلاق می شود كه از گسترش و پیوند شهرها و شهرك های متعدد بوجود می آید . به گونه ای كه در عین پیوند كالبدی معمولا موجودیت جداگانه خود را حفظ می كنند. به عبارت دیگر مجموعه شهری یك محدوده فضایی است متشكل از یك یا چند شهر اصلی و كانونهای جمعیتی، تولی


  دسته بندی: علوم انسانی » برنامه ریزی شهری

تعداد مشاهده:340 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:19,572 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 11,700 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بررسی نقش شهرمشهد در ساختار مجموعه شهری مشهد از ابعاد مختلف اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و خدماتی


قسمتی از متن:
مجموعه شهری (CONURBATION) به گستره وسیعی اطلاق می شود كه از گسترش و پیوند شهرها و شهرك های متعدد بوجود می آید . به گونه ای كه در عین پیوند كالبدی معمولا موجودیت جداگانه خود را حفظ می كنند.
به عبارت دیگر مجموعه شهری یك محدوده فضایی است متشكل از یك یا چند شهر اصلی و كانونهای جمعیتی، تولیدی و خدماتی پیرامون آنها كه دارای روابط اقتصادی , اجتماعی و كالبدی – فضایی بصورت متقابل , مستقیم , مستمر و فزاینده با یكدیگر بوده و بازار واحدی از سكونت , اشتغال , خدمات و ظرافت را تشكیل می دهند...

فهرست مطالب:
1- مبانی نظری مفهوم مجموعه شهری
1-1- تعریف مجموعه شهری  
2-1- تعیین شاخصهای تبیین مجموعه شهری در جهان 
3-1- روشهای عمده تعیین شاخصهای مجموعه شهری  
2_ تعریف و شاخصهای تبیین مجموعه شهری در ایران  
3 _ مختصری بر معرفی و تبیین عملكردی مجموعه شهری مشهد  
2-1- نقش و جایگاه شهر مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاكید بر مولفه های اقتصادی 
2-1-1- اشتغال و گروههای عمده فعالیت  
2-1-1-1- كشاورزی  
2-1-1-2-صنعت و معدن  
2-1-1-3- خدمات  
2-1-2- برآوردهای ارزش افزوده در بخش های اقتصادی مجموعه شهری مشهد و جایگاه شهر مشهد در این برآوردها  
2-1-2-1- كشاورزی  
2-1-2-2- صنعت  
2-2-3- خدمات  
2-1-3- تحلیل وضعیت كشاورزی در اقتصاد مجموعه شهری مشهد و نقش جایگاه شهر مشهد در این ارزیابی  
2-1-3-1- تحلیل جایگاه نقش كلانشهر مشهد در عملكرد بخش كشاورزی در واحد سطح مجموعه شهری مشهد  
2ـ1 ـ 3ـ 2ـ بررسی جایگاه کلان شهر مقدس مشهد در ساختار و عملکرد اقتصادی صنایع در مجموعه شهری  
2 ـ1 ـ3 ـ2 ـ1 ـ روندهای موجود 
2 ـ1 ـ3 ـ2 ـ2 ـ گرایش توسعه صنعتی بر حسب نوع صنایع 
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ نحوه پراکنش و توزیع صنایع در مجموعه شهری مشهد 
2 ـ تحلیل جایگاه ، کلانشهر مشهد در مجموعه شهری مشهد از نقطه نظر کارکردهای خدماتی 
2 -1- عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیرات با تاکید خاص بر کلانشهر مشهد  
2 ـ 2 ـ هتل و رستوران داری  
2ـ 3ـ حمل و نقل ارتباطات  
3ـ جایگاه و نقش کلانشهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید بر مولفه های فرهنگی  
3-1- نظری بر نقش اساطیری و تاریخی توس به عنوان شهر اسطوره ای موثر در شکل گیری و توسعه هسته اولیه کلانشهر مقدس مشهد  
 3 ـ 2 ـ تحلیل نقش و جایگاه کلانشهر مقدس مشهد از دیدگاه چگونگی پراکنش آثار تاریخی و فرهنگی مجموعه شهری مشهد 
3 ـ 2 ـ 1 ـ سیمای عمومی میراث فرهنگی ـ تاریخی مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر حرم مطهر  
4 ـ نقش و جایگاه کلانشهر شهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر مولفه های اجتماعی و جمعیتی  
1-1-2 مطالعه برنامه ریزی طرحهای بالادست در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس منطقه شهری مورد مطالعه  
1-1-2-1 طرح مجموعه شهری مشهد  
1-1-2-2 طرح جامع شهر مشهد  
1-1-2-3- طرح تفضیلی محدوده مورد مطالعه و بافتهای پیرامون و بلافصل  
مطالعه تاریخ روند توسعه شهری با تاكید بر تاریخچه شهرنشینی در مجموعه مورد مطالعه و ارتباط آن با مركز تاریخی – فرهنگی مشهد (حرم مطهر) 
1- خراسان رضوی در دوران پیش از اسلام 
2- خراسان رضوی پس از اسلام 
3- پیدایش شهر مشهد 
4- شهر مشهد از تكوین تا پایان دوره تیموریه  
5- شهر مشهد از دوره تیموریان تا پایان دوره صفویه 
6- شهر مشهد از عصر قاجار تا سال 1325 هـ . ش
7- شهر مشهد از سال 1325 هـ . ش تا سال 1335 هـ . ش  
9-شهر مشهد ا ز سال 1345 تا به امروز  
تحلیلی تاریخی بر روند توسعه شهری کوی سجادیه و بافتهای پیرامون  
جدایی گزینی اکولوژیک ساکنین کوی سجادیه با تاکید بر مولفه های اقتصادی و اجتماعی  
مرحله تکوین و نفوذ اکولوژیکی    (اواخر دهه 1330)
دوره تثبیت کالبدی کوی سجادیه    (1375-1355)
دوره تراکم و توده شدن بافت (1385-1370 ) 
1 ـ 1 ـ 5 ـ راهبردها و سیاست های طرحهای فرادست در خصوص برنامه های کالبدی ـ کارکردی منطقه شهری  
1 ـ 1 ـ 5 ـ 1ـ راهبردها و سیاست های طرح مجموعه شهری مشهد
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ راهبردها و سیاست های طرح جامع مشهد
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ 1 ـ توسعه پیوسته ، حومه نشینی بی رویه  
بررسی توسعه پیوسته در شرق
وضع موجود
گرایش های موجود توسعه
 3- راه حل ها
4- راه حل مختلف
5- ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در جنوب
وضع موجود
2- گرایش های موجود توسعه
3-اهداف توسعه ( طرح توسعه و عمران )  
4- راه حل
5 ـ ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در شمال
1 ـ وضع موجود 
2 ـ گرایش های موجود توسعه 
3 ـ اهداف توسعه (طرح توسعه و عمران) 
4 ـ راه حل 
5 ـ ارزیابی  
جمع بندی  
1 ـ 2 ـ 5 ـ 3 ـ راهبردها و سیاست های طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)  بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان
درخصوص شیوه های مداخله در بافتهای فرسوده شهری
1ـ گذاری بر سیاست ها و برنامه های اولین مداخلات در بافتهای شهری ایران.
1 ـ 1 ـ سیاستها و برنامه های اجرایی بهسازی و نوسازی قبل از انقلاب اسلامی 
1 ـ 1 ـ الف آغاز جریان مداخلات در بافتهای شهری (1320-1300)
1 ـ 1 ـ ب عصر رکود مداخلات در بافتهای شهری ایران (1345 ـ 1320) 
1 ـ 1 ـ ج عصر آغاز مجدد بهسازی و نوسازی شهری در ایران 
1-2-   سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در دوره پس از انقلاب اسلامی 1357.
1 ـ2 ـ1- مداخله در بافتهای فرسوده شهری در برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (72 ـ 1368). 
1-2 ـ 2 ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی (1377 ـ 1373)
 1-2 ـ 3ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (83 ـ 1379)  
1-2- 4 ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (88 ـ 1384) 
1ـ طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)  
2ـ بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی درکرمانشاه 
نوسازی و بهسازی بافتهای قدیمی درمحله فیض آباد كرمانشاه
3 ـ طرح حفظ و احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان 
4ـ طرح بازسازی محله آستانه شیراز 
5ـ طرح باززنده سازی مجموعه تاریخی صاحب الامر تبریز 
6- طراحی بافت و مجموعه چهارهکتار بافت مسئله دار بیرجند 
7- نوسازی و احیاء نواحی فرسوده شهری در شهرکرد 
8- طرح نوسازی بافت کهن قزوین 
2- اشاره های اجمالی به تجارب مداخله در مراکز شهری جهان
4-1- تجربه مداخله در بافت فرسوده شهری در یوگسلاوی  
نتیجه گیری  
1-1-7-1-دریافت نظرات ساکنین فعلی در خصوص نحوه مشارکت در امر توسعه کارکردی وضع موجود  
1-1-7 -1-1- ضعف بنیادهای اقتصادی  
1-1-7-1-2- پایین بودن سطح سواد ، عدم آگاهی از مفهوم و ابعاد مشارکت و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در امر مشارکت  
1-1-7-2-نظریات ساکنین فعلی کوی سجادیه در خصوص پیش بینی آینده کارکردی وضع موجود  
جمع بندی و نتیجه گیری
در مقیاس مجموعه شهری  
2- در مقیاس کلانشهری و منطقه شهری  
همراه با نمودار، جداول، نقشه


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: دانلود تحقیق مشهد شهر مشهد دانلود پروژه دانلود پایان نامه برنامه ریزی شهری دانلود تحقیق رشته معماری مقاله برنامه ریزی شهری دانلود پروژه ساختار شهری مشهد برنامه ریزی شهری خرید پایان نامه معماری نقش مختلف اقتصادی شهری نقش مختلف اجتماعی شهری
مناسب برای دانشجویان رشته معماری شهری و برنامه ریزی شهری

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder