جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

هم اكنون بیش از نیم قرن از زمانی كه پیتردراكر برای توصیف گروه جدیدی از كاركنان كه سرمایه زمین و یا نیروی كار دیگر ابزار اصلی تولیدشان تلقی نمی‌گردد


  دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:11929 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 190

حجم فایل:518 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان


 

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:190

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 8

1-4- اهداف پژوهش... 10

1-5- فرضیه‌های پژوهش... 10

1-6- متغیرها و تعاریف آنها 11

1-6-1 تعاریف نظری متغیرها 11

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 12

1-7- تعاریف اصطلاحات.. 13

فصل دوم: پیشینه تحقیق. 15

2-1 شخصیت.. 16

2-2 تعاریف شخصیت.. 16

2-3 حوزه‌های شخصیت.. 18

2-3-1 ساختار 19

2-3-2 فرآیند. 19

2-3-3 رشد و نمو 20

2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار 22

2-4 مضامین عمده در نظریه شخصیت.. 22

2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن. 24

2-4-2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار 25

2-4-3 رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود 26

2-4-4 اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار 26

2-5 نظریه‌های شخصیت.. 27

2-5-1 نظریه روان كاوی در شخصیت.. 27

2-5-2 زیگموند فروید 27

2-5-3 نظریه روان پویشی فروید(روانكاوی در شخصیت): 29

2-5-4 سطوح شخیت: هشیار3، نیمه هشیار2 و ناهشیار 29

2-5-5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن. 30

2-6 نظریه نوروان كاوی. 33

2-6-1............... كار گوستاو یونگ 33

2-6-2 نكات برجسته ی نظریات یونگ.. 36

2-7 روان شناسی فردی. 36

2-7-1................. آلفرد آدلر 36

2-7-2 بررسی نظریات آدلر 37

2-8 نظریه اختلالات شخصیتی. 39

2-8-1 كارن هورنای. 39

2-8-2 بررسی نظریات هورنای. 40

2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی. 41

2-9-1............... هری استاك سالیوان. 41

2-9-2 بررسی نظریات سالیوان. 42

2-10........................ تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور) 43

2-10-1 كارل راجرز................. 43

2-10-2 بررسی نظریات و كارهای راجرز 44

2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز 45

2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز 46

2-11.............. نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت.. 47

2-11-1آبراهام مازلو........................ 47

2-12.............. نظریه رویكرد صفات در شخصیت.. 48

2-12-1گوردون آلپورت.................... 48

2-12-2 بررسی نظریات آلپورت.. 49

2-13 نظریه چندبعدی شخصیت.. 51

2-13-1هانس ج آی سنك................ 51

2-13-2بررسی نظریات آیسنک..................... 52

2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت.. 53

2-14............. نظرریه رویكرد تحلیلی عاملی صفات.. 54

2-14-1ریموند كوته......................... 54

2-14-2 بررسی نظریات كتل در شخصیت.. 54

2-15............. نظریات رابطه شغل و شخصیت.. 56

2-15-2 شخصیت نوع A.. 59

2-15-3 شخصیت نوع B.. 60

2-16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل. 62

2-16-1 اثر كانون كنترل. 62

2-16-2 ماكیاول گرایی 63

2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس. 65

2-16-4 سازگاری با موقعیت.. 66

2-16-5خطر پذیری................... 67

2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن. 68

2-17-1.................. شخصیت در قرآن. 69

2-18 تیپ شناسی. 71

2-19 نظریه‌های تیپ شناسی. 73

2-19-1 زندگینامه. 73

2-19-2نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت.............. 74

2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ. 75

2-20............... ظریه ساخت بدن و خلق وخوی. 76

2-21 نظریه شلدن (ریخت شناسی) 78

2-22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی: 79

2-23 تیپ‌شناسی یونگی. 79

2-23-1 اساس درك واقعی ذهنی از نظر یونگ.. 79

2-23-2 كاركردهای غیر عقلانی. 80

2-23-3 كاركردهای عقلانی. 80

2-23-4 روابط كاركردی. 81

2-23-5 انواع كاركرد 82

2-23-6 تیپ‌های روان‌شناختی یونگ.. 84

2-23-7 توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه. 85

2-23-8 اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی. 90

2-23-9 نقد تیپ شناسایی یونگی. 91

2-24 اثر بخشی 93

2-25 شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف.. 94

2-25-1 كمرون و ویتون: 94

2-25-2 سی‌شور: 95

2-25-3 آرجریس: 95

2-25-4 پیترز وواترمن: 95

2-25-5 مالفورد: 96

2-25-6 بس و هرسی – بلانچارد 97

2-25-7 هوی و میكسل و چستر بارنارد 97

2-25-8 كالدول و اسپینكس... 97

2-25-9 لوتانز و همكارانش... 97

2-25-10 دیدگاه راجرز و همكاران: 98

2-25-11مطالعات بسكر و چیرنز: 99

2-25- 12 مدل پارسونز: 99

2-26مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی. 100

2-27 نظریات جدید در اثربخشی. 101

2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز 101

2-28 مدلهای ارزیابی اثربخشی. 102

1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. 102

2-29 نظریه ریچارد ال دفت.. 104

2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف.. 104

2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع. 105

2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی. 106

2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع. 108

2-30 كارهای دیگران. 110

2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی. 110

2-30-1-1 تحقیقات خارج از كشور 110

2-30-1-2 تحقیقات انجام گرفته در داخل كشور 113

2-30-2 اثر بخشی. 118

2-30-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل كشور 118

2-30-2-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از كشور 121

2-31 استنتاج و نتیجه گیری. 126

2-32..... لگوی نظری پژوهش... 128

فصل سوم: توصیف داده ها.129

3-1 مقدمه. 130

3-2 روش اجرای پژوهش... 130

3-2-1 برآورد حجم نمونه. 131

3-3 ابزار گرد آوری داده‌ها 132

3-3-1 تاریخچه و توصیف (MBTI) 133

3-3-2 نمره گذاری پاسخنامه. 135

3-3-3 توصیف تیپهای شانزده گانه. 136

3-5 اعتبار پرسشنامه‌ها 140

3-5-1 اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز 141

3-5-2 اعتبار پرسشنامه اثر بخشی: 142

3-5-3 اعتبار درونی پرسشنامه. 143

3-5-4 اعتبار زمانی. 143

3-6 محاسبه روایی: 144

3-6-1 محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز 144

3-6-2 محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی: 146

3-7 روش‌های آماری. 146

3-8 ویژگی‌های تحقیق: 146

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 147

4-1 تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق. 148

4-2 توصیف یافته‌های تحقیق. 149

4-3 آزمون فرضیات تحقیق. 161

4-3-1 فرضیه فرعی اول. 165

4-3-2 فرضیه فرعی دوم. 166

4-3-3 فرضیه فرعی سوم. 167

4-3-4 فرضیه فرعی چهارم. 168

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری....................... 169

5-1 هدف و مسائله ی پژوهش... 170

5-2 نتایج فرضیه اصلی. 170

5-3 نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول. 172

5-4 نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم. 173

5-5 نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم. 175

5-6 نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم. 176

5-7 نتیجه گیری كلی. 177

5-8 محدودیتها: 180

5-9 پیشنهادات.. 181

فهرست منابع: 182

منابع انگلیسی. 187

پیوست و ضمائم : 189


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: شخصیت تعاریف شخصیت آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار زیگموند فروید

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder