جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

1ـ1. هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌


  دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده:11958 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:89 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 10,400 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌


فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:104

فهرست‌ مندرجات‌       شمـاره‌ بنـد

مقدمـه‌         1 تا10

هدف‌ و جایگاه‌    1 تا 4

دیدگاه‌ كلی‌      5

گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌ 6 تا 7

دامنه‌ كاربرد        8 تا 9

واحد گزارشگر       10

سایر موارد     11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهای‌ مالی‌      1-1 تا 13-1

استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ 5-1 تا 6-1

وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌   7-1 تا 13-1

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی 1-2 تا 35-2

كیفیت‌ اهمیت‌    6-2 تا 7-2

خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات    8-2 تا 19-2

مربوط‌ بودن‌   8-2 تا 11-2

ـ ارزش‌ پیش‌بینی‌ كنندگی‌ و تأییدكنندگی‌    9-2 تا 10-2

ـ انتخاب‌ خاصه‌      11-2

قابل‌ اتكا بودن‌     12-2 تا 19-2

ـ بیان‌ صادقانه‌    14-2 تا 15-2

ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌   16-2

ـ بی‌طرفی‌   17-2

ـ احتیاط‌     18-2

ـ كامل‌ بودن‌   19-2

خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌  20-2 تا 29-2

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌    21-2 تا 26-2

ـ ثبات‌ رویه‌     24-2

ـ افشائیات‌   25-2 تا 26-2

قابل‌ فهم‌بودن‌  27-2 تا 29-2

ـ ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌    28-2

ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌   29-2

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

  شمـاره‌ بنـد 


محدودیتهای‌ حاكم‌ بر خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ 30-2 تا 34-2

ـ موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ كیفی‌    31-2 تا 32-2

ـ به‌ موقع‌ بودن‌    33-2

ـ منفعت‌ و هزینه‌ 34-2

تصویر مطلوب‌     35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهای‌ مالی‌    1-3 تا 50-3

داراییها و بدهیها       5-3 تا 34-3

  داراییها    5-3 تا 18-3

ـ تعریف‌ دارایی‌   5-3

ـ حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌   6-3 تا 10-3

ـ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌     11-3 تا 14-3

ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌ 15-3 تا 16-3

ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌   17-3

ـ مخاطره‌    18-3

  بدهیها     19-3 تا 28-3

   ـ تعریف‌ بدهی   19-3 تا 23-3

ـ تعهدات‌   24-3 تا 27-3

ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌   28-3

سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها   29-3 تا 34-3

ـ قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها 29-3 تا 30-3

ـ تهاتر داراییها و بدهیها     31-3 تا 34-3

   حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌   35-3 تا 42-3

   درآمدها و هزینه‌ها    43-3 تا 44-3

   آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌   45-3 تا 50-3


پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

  شمـاره‌ بنـد


فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌   1-4 تا 50-4

مراحل‌ شناخت‌   5-4 تا 8-4

معیارهای‌ شناخت‌   6-4 تا 10-4

  شناخت‌ اولیه‌ 6-4

  تجدید اندازه‌گیری‌  7-4

  قطع‌ شناخت‌ 8-4

  شناخت‌ درآمد و هزینه‌ 9-4 تا 10-4

فرایند شناخت‌   11-4 تا 27-4

  رویدادهای‌ گذشته‌ 11-4 تا 14-4

  معاملات‌  15-4 تا 21-4

  رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌ 22-4 تا 24-4

  قطع‌ شناخت‌  25-4 تا 27-4

شناخت‌ درآمد و هزینه‌ 28-4 تا 36-4

شناخت‌ درآمد    28-4 تا 31-4

شناخت‌ هزینه‌    32-4 تا 36-4

كافی‌ بودن‌ شواهد    37-4 تا 39-4

قابلیت‌ اتكای‌ كافی‌   40-4 تا 50-4

  اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی   44-4 تا 45-4

  ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌   46-4 تا 49-4

  وجود یك‌ مبلغ‌ حداقل‌  50-4

 

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌ 1-5 تا 35-5

نظامهای‌ اندازه‌گیری    10-5 تا 30-5

   بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌   11-5 تا 18-5

  ارزش‌ جاری‌      19-5 تا 27-5

  تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی 28-5 تا 30-5

    نتیجه‌گیری‌     31-5 تا 35-5


پیوست‌ شماره‌ یك‌ ـ تأثیر نگهداشت‌ سرمایه‌ براندازه‌گیری‌ سود

پیوست‌ شماره‌ دو ـ مثالی‌ ساده‌ از یك‌ نظام‌ مبتنی‌بر ارزش‌ جاری‌ واقعی‌


پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌


فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

     شمـاره‌ بنـد


فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی 1-6 تا 43-6

ویژگیهای‌ صورتهای‌ مالی‌ 5-6 تا 10-6

ادغام‌ اطلاعات‌    6-6 تا 7-6

  طبقه‌بندی 8-6 تا 9-6

  ارتباط‌ متقابل‌ صورتهای‌ مالی‌ 10-6

اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ 11-6 تا 17-6

صورتهای‌ مالی‌ اساسی 11-6 تا 12-6

  یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی    13-6 تا 16-6

  اطلاعات‌ متمم‌   17-6

ترازنامه‌  18-6 تا 21-6

صورتهای‌ عملكرد مالی 22-6 تا 37-6

صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد   38-6 تا 40-6

انعطاف‌پذیری‌ مالی   41-6 تا 43-6


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: گزارشگری‌ مالی دامنه‌ كاربرد واحد گزارشگر كیفیت‌ اهم

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder