جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه

بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه

دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه


دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

کد فایل: 13034

تعداد مشاهده:11991 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ورد

تعداد صفحات: 145

حجم فایل: 1.7 مگابایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه


ویژگی پایان نامه(بطور خلاصه):

تعداد صفحات: 145

نوع فایل: word و قابل ویرایش

آماده ارائه برای رشته های: علوم تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی

این پایان نامه کاملاً ویرایش شده بوده و کافیست دانلود کنید و استفاده نمایید(با کمترین قیمت)

چكیده:

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای كه مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیقحاضر «بررسیعوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است.هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه راهكارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعه آماری ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسری است كه در خرداد ماه 1383 نتوانستند كارنامه قبولی دریافت كنند. شیوه نمونه‌گیری درتحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و بر اساس آن 178 دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویكردهای مختلف جامعه‌شناسی در مورد افت تحصیلی، رویكرد تضاد به عنوان رویكرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد كه بر اساس آن رویكرد، مدل كلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود كه متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه كلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بررسی هر چهار فرضیه از طریق ضریب همبستگی تای كندال صورت گرفت كه نتایج آنها بدین گونه است. فرضیه اول یعنی بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای كمتر از 1درصد و فرضیه دوم یعنی بین سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی با اطمینان 99درصد و سطح خطای كمتر از 5 درصد و فرضیه سوم یعنی بین عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99درصد و سطح خطای كمتر از 1درصد نشانگر رابطه بین سه متغیر اصلی مستقل بیان شده با افت تحصیلی بود ولی در آزمون فرضیه چهارم هیچ رابطه‌ آماری معناداری بین نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت میزان و شدت همبستگی میان مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره وبرای شناخت اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است كه در روش تحلیل رگرسیون سطح تحصیلات خانواده (با ضریب تأثیر 18/0) و در روش تحلیل مسیر (با مجموع ضریب مسیر (21/0) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی داشته است.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

سوال اصلی تحقیق

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق درجهان

پیشینه تحقیق درایران

مفهوم آموزش وپرورش

جامعه شناسی آموزش وپرورش

هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش

نظام جدید آموزش وپرورش درایران

نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران

آموزش وپرورش دوره متوسطه

افت تحصیلی

عوامل افت تحصیلی

بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی

دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه

افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن

مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام

اقدام های سازمانی

اقدام های تربیتی

اقدام های انگیزشی ومادی

مشارکت اولیاء وجامعه محلی

اقدامهای غیر رسمی

افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه با آن

افت تحصیلی وعوامل فردی

افت تحصیلی وکمبود خانوادگی

افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه

شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب

روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی

روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه

روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش

آموزش وپرورش جبرانی

برنامه های متنوع جبرانی

اثرات آموزش وپرورش جبرانی

خدمات حمایتی

خدمات حمایتی در فرانسه

خدمات حمایتی در بلژیک: کلاسهای تطبیقی

آموزش متقابل

جنبشهای مبارزه با نابرابریها

آموزش خانواده

پیوند خانه ومدرسه

پروژه های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی

بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران

خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی درایران

راه حلهای پیشنهادی واجرایی

روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی

رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش

مفاهیم کلیدی

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحلیلی تحقیق

فرضیه های تحقیق

مدل تحلیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی

تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

روش و فنون تحقیق

جامعه آماری

شیوه برآورد حجم نمونه

روش نمونه گیری

واحد وسطح مشاهده

شیوه جمع آوری اطلاعات

اعتبار و پایایی

روش تجزیه وتحلیل داده های آماری

فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق

نتایج توصیفی

نتایج همبستگی ها

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره

نتایج حاصل از تحلیل مسیر

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها

خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها

محدودیتها

پیشنهاد ها

منابع و مأخذ

پیوست


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: عوامل اجتماعی افت تحصیلی بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه
ورد
برای استفاده از فایل ، ابتدا آن را با نرم افزار Winrar ، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
آماده ارائه برای رشته های: علوم تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی

ضمانت بازگشت وجه ،در صورت وجود مغایرت

توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.

پیگیری بعد از خرید

از طریق صفحه پیگیری بعد از خرید می توانید فایل خریداری شده را با وارد کردن آدرس ایمیل و شماره پیگیری دوباره دانلود بفرمایید .

محصولات کاربر

فایل های این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

نماد اعتماد الکترونیک بروزفایل logo-samandehi

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل

فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل مرجع خرید و فروش فایل های قابل دانلود مثل تحقیق ،مقاله ،جزوه ,کارورزی ,نمونه سوال ,آزمون استخدامی و ... می باشد .
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی برای ساخت فروشگاه ساز رایگان دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder