جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

گزارش كارآموزی سیالات برش

گزارش كارآموزی سیالات برش

?????


  دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع نفت و گاز

تعداد مشاهده:12046 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:202 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 5,800 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

گزارش كارآموزی سیالات برش


فهرست مطالب

فصل اول

1-1- تاریخچه بهران....................... ................ 1

1-2- كلیات عملكرد شركت نفت بهران......................  ..... 2

1-2-1- واحد استخراج مواد آروماتیك توسط حلال فورفورال 2

1-2-2- واحد موم زدایی توسط حلال تولوئن و M.E.K........   2

1-2-3- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن................. 2

1-2-4- واحد تولید ضد یخ...................... .... ..... 3

1-2-5- واحد تولید واكس كم روغن................. 3

1-2-6- واحد پایلوت..................... 3

1-2-7- واحد تسهیلات ..................... 3

1-2-8- واحد آزمایشگاه.................. ................ 4

1-2-9- واحد پژوهش.................. 4

1-2-10- واحد ظرفسازی و پركنی............. 5

1-2- 11- لوبكات.............. 5

فصل دوم

2-1- مقدمه................. 6

2-2- ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی .................. ................ 7

2-2-1- تقطیر..................... 7

2-2-2- تصفیه و پالایش شیمیایی..... .................... 7

2-2-3- آسفالت گیری............... .............. 7

2-2-4- موم گیری.......... 7

2-3- تقطیر نفت خام.............. 7

2-3-1- تقطیر در فشار (یك اتمسفر)..... ..................... 8

2-3-2- تقطیر در خلاء ........................ 8

2-4- دستگاه های تفكیك و تقطیر روغن (لوب تاور)..... ... ..... 9

2-5- شناخت هیدروكربورهای روغن پایه................... 10

2-5-1- گروه پارافینیك....................... 11

2-5-2- هیدروكربورهای نفتنیك و مشخصات آنها.............. .............. 12

2-5-3- هیدروكربورهای آروماتیك و خواص آنها.................... .......... 13

2-5-4- توزیع هیدروكربورها و انواع روغن پایه................ 13

2-6- واحد روغن سازی................. 16

2-6-1- استخراج مواد آروماتیك ونفتینیك................ 17

2-6-1-1- تصفیه با اسید.............. .............. .......... 17

2-6-1-2- استخراج با فورفورال ..  .................. 18

2-6-1-3- عوامل مؤثر در جداسازی مواد آروماتیكی از لوب كات20

2-6 -1-4- خواص فورفورال ................. .............. 22

2-6-1-5- دستگاههای عمده........................ 24

2-6-2- روش های دیگر تصیه (حلال گاز هیدروژن)............. ............. 25

2-6-3- عملیات آسفالت گیری................... 26

2-6-4- عملیات موم گیری.............. 27

2-6-4-1- كارخانه موم گیری............ 28

2-6-4-2- خواص حلال ( MEX و تولوئن)..................... 29

2-6-4-3- عوامل مؤثر در كیفیت و كمیت محصول.............. ........... 30

2-6-4-4- دستگاه های عمده ................. 33

2-6-4-5- روش موم گیری با اوره ................. 34

2-6-4-6- روش هیدروكراكتیگ..... ............... 34

2-7- تولید روغن از طریق تصفیه دوم................ 34

2-7-1- روغنهای مصرف شده ............ 35

2-7-2- ناخالصی های موجود در روغن مصرف شده................. ............ 35

2-7-3- روشهای معمول احیاء روغنهای مصرف شده...... ........... 36

2-7-4- دستگاه های جداسازی گریز از مركز................... . .... 36

2-7-5- دستگاه صافی لبه دار............ 36

2-7-6- تصفیه شیمیایی با مواد قلیائی و صاف نمودن آن ...... ............... 36

2-7-7- تصفیه با خاك مخصوص............ ................ 37

2-7-8- تصفیه با اسید سولفوریك............ 37

2-7-9- خنثی نمودن بوسیله آهك و تصفیه با خاك مخصوص...... ......... 37

فصل سوم

3-1- طبقه بندی استانداردهای روغن................ 38

3-1-1- تعریف روانكاری.................... 39

3-2- شرایط اصلی روان كننده خوب.................... .............. 39

3-3- انواع روان كننده.................. ............ .......... 39

3-4- روغنهای روان كننده نفتی................ 40

3-5- انواع روانكاری...................... 41

3-5-1- روانكاری با لایه ضخیم ............ 41

3-5-1-1- روانكاری هیدرواستاتیك ............. 41

3-5-1-2- روانكاری هیدرودینامیك ................... 42

3-5-2- روانكاری با لایه نازك ................. 42

3-5-3- روانكاری حدی...................  ........ 42

3-5-4- روانكاری خشك...... ......................... 42

3-5-5- روانكاری غلطان.................. 42

3-6- تركیبات ساختار یك روغن صنعتی ................... .............. 43

3-6-1- بررسی علل اضمحلال كیفیت روغن.............  .... 43

3-6-2- كاهش خصوصیات مواد افزودنی..... ................. 43

3-6-2-1- كاهش اثر بازدارنده های اكسیداسیون........ ... 44

3-6-2-2- كاهش ویسكوزیته روغن............ .......  ....... 44

3-6-2-3- كاهش بازدارنده های رنگ زدگی............. ... 45

3-6-2-4- بازدارنده های كف........ .. ................... 45

3-7- اصطلاحات روانكاری............. 46

3-8- آزمونهای مهم فیزیكی و شیمیایی روغنهای روان كننده........ .... 47

3-8-1- ویسكوزیته ...................... ........... 47

شرح آزمون

3-8-1-1- كاربرد و مزایای اندازه گیری گرانروی در دماهای فوق الذكر......... . 52

3-8-2- شاخص ویسكوزیته ................ 52

شرح آزمون

3-8-3- نقطه آنیلین................. 57

شرح آزمون

3-8-4- دانسیته ................. 58

شرح آزمون

3-8-5- عدد خنثی شدن......................  . 60

3-8-5-1- عدد اسیدی كل............... 60

3-8-5-2- TBN............... 61

شرح آزمون

3-8-5-3- TAN............... 61

شرح آزمون

3-8-6- ضریب شكست..................... ................ 61

شرح آزمون

3-8-7- نقطه ریزش............ 62

شرح آزمون

3-8-8- نقطه اشتعال .................. 63

شرح آزمون

3-8-9- نقطه احتراق..................... 64

شرح آزمون

3-8-10- كف ................. ................. 64

شرح آزمون

3-8-11- خوردگی مس............... 66

شرح آزمون

3-8-12- توانایی تحمل بار .................... 67

شرح آزمون

3-8-13- مقدار آب ............ 68

3-8-14- عدد صابونی شدن. .................. 68

3-8-15- خاكستر..................... 68

3-8-16- نقطه ابری شدن............. 69

3-8-17- خاصیت امولسیون و دمولسیون ......... ............. 70

3-8-18- پایداری در مقابل اكسیداسیون. ............... 70

فصل چهارم

4-1- عملیات فلزكاری .... .................... 72

4-2- انواع سیالات عملیات فلزكاری................. ................. 72

4-2-1- روغن معدنی خالص.............. 72

4-2-2- روغن چرب خالص...... ................... 72

4-2-3- روغن معدنی و چرب مخلوط شده...... ............... 73

4-2-4- مخلوط روغن معدنی و روغن چرب گوگرد دار شده................ ............ 73

4-2-5- روغنهای معدنی گوگرد دار...................... 73

4-2-6- روغنهای معدنی كلردار و گوگرد دار................... ............... 73

4-2-7- روغن معدنی كلردار.................. ................. 74

4-3- روغنهای برش............. 74

4-4- روغنهای حل شونده (روغنهای امولسیون شونده).......... ............ 75

4-4-1- امولسیونهای معدنی.................. 75

4-4-2- سیالات نیمه سنتتیك............... ................ 75

4-4-3- روغنهای سنتتیك............... 75

4-5- امولسیفایر. .............. 76

4-6- روغنهای امولسیون شونده....................... ............. 76

4-6-1- مزایای روغنهای امولسیون شونده.............. 77

4-6-2- معایب روغنهای امولسیون شونده... ............. 77

4-7- امولسیونهای شیمیایی نیمه سنتتیك...... .................. 78

4-7-1- مزایای سیالات نیمه سنتتیك................... 78

4-8- سیالات سنتتیك.................. ................. 78

4-8-1- مزایای سیالات سنتتیك............... ............... 79

4-9- وظایف سیال روانكار....................... ............... 79

4-10- معیار انتخاب نوع سیال عملیات فلزكاری ........ ............ 79

4-11- سختی اعمال سیالات برش..................... 80

4-11-1- اعمال سبك................... 80

4-11-2- اعمال نیمه سخت....................... 80

4-11-3- اعمال سخت... ............... 81

4-11-4- اعمال خیلی سخت................. ................. 82

مقاله ای در مورد سیالات برش........................ 93-82

پروژه .................. 102-94

واژه نامه انگلیسی............. ............... 107-103

منابع.............. 108

 

-1- تاریخچه شركت نفت بهران:

شركت نفت بهران یكی از بزرگترین تولیدكنندگان انواع روغن موتور، روغن های صنعتی، مواد اولیه لاستیك سازی و مواد پارافینی میباشد و یكی از سه شركت تولید كننده روغن های صنعتی در ایران میباشد كه نقش بسیار مهمی در پیشرفت صنایع كشور بر عهده دارد.

این شركت در سال 1341 در شهر ری در جنب ساختمان فعلی پژوهشگاه صنعت نفت و با مشاركت بخش خصوصی و تحت امتیاز چند ملیتی ESSO و وابسته به شركت اكسون و با نام شركت تولید روغن تهران شروع به كار نمود.

در ابتدا این شركت با دریافت روغن پایه از پالایشگاه آبادان و اختلاط آن با مواد افزودنی به تولید روغن موتور مشغول بود ولی در سال 1347 پالایشگاه آن با ظرفیت سالانه 30000 تن روغن پایه آماده بهره برداری گردیده و روغن پایه پس از اختلاط با مواد افزودنی مناسب به انواع گوناگون روغن های موتور و روغن های صنعتی مورد نیاز صنایع تبدیل می گردد.

تا قبل از انقلاب این شركت محصولات خود را تحت آرم ESSO و با نامهای تجاری كمپانی اكسون آمریكا به بازار عرضه می گردید. پس از قطع رابطه با آمریكا برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت اداره شركت توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی راساً به عهده گرفته شد و كارها بر پایه مدیریتی پویا استوار گردید. در پی تحولات فوق نام شركت در سال 1363 به پالایشگاه روغن تهران و در سال 1369 همراه با گسترش دامنه فعالیت های اصلی شركت به ویژه در زمینه نفت و پتروشیمی به شركت نفت بهران(سهامی عام) تغییر یافت هم اكنون با اجرای برنامه توسعه پالایشگاه و افزایش سطح كیفیت و ظرفیت تولید انواع روغن و دیگر محصولات بالغ بر 100 میلیون لیتر در سال گردیده است. از نظر سود دهی رتبه دوم را در میان شركت های سازمان یافته بنیاد مستضعفان و جانبازان داشته است. این شركت دارای صادرات روغن موتور وكس (WAX) به كشورهای ایتالیا. رومانی، پاكستان و لبنان و میباشد.

از جمله محصولات ساخته شده در بهران میتوان از انواع روغن های برش، روغن های عملیات ماشین كاری فلزات روغن های گریفیت دار برای مصرف در درجه حرارت های بالا، روغن های كمپرسورهای پیستونی و را نام برد. محصولات ویژه براساس سفارش و با توجه به مقدار مورد نیاز قابل تولید هستند.

1-2- كلیات عملكرد در شركت نفت بهران

خوراك واحد روغن سازی ماده ای بنام لوبكارت است كه یكی از محصولات برج تقطیر در خلاء پالایشگاه نفت است. لوبكات بعلت دارا بودن مواد آروماتیك و پارافینیك سنگین نامطلوب و نداشتن مشخصات فیزیكی لازم در سه واحد جداگانه مورد پالایش قرار میگیرد.


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: گزارش كارآموزی سیالات برش

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder