جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان

دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان

دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان - کامل ترین گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان


  دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده:12017 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت محصول اصلی: Docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:112 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 5,800 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان


دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان

فهرست مطالب


فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه......................3

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی..................4

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ...............4

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ............5

رئیس شعبه..............5

معاون شعبه..............5

رئیس دایره صندوق.........6

تحویلداران..............6

دایره حوالجات................7

ممیز حساب.....................7

تحصیلدار ...............8

خدمتگزار شعبه................8

دایره اعتبارات ................8

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت .....10

1-حساب جاری الکترونیک (جام)....................10

2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت .....11

3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته...................11

4-همراه بانک ملت.......12

5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200.....12

6-ملت کارت متمرکز ..12

7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی .........13

8-هدیه کارت ملت.......13

9- بن کارت ملت.........13

10- انواع تسهیلات بانکی .......................14

فصل دوم :عقوداسلامی

1- قرض الحسنه............16

کارمزد..................16

وثایق وتضمینات............17

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی .....17

عملیات حسابداری قرض الحسنه...............18

1-ثبت حساب انتظامی قراردادهای .................18

2- ثبت  وثایق وتضمینات.........................18

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ...........18

4-دریافت اقساط...........19

5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه...19

2- مضاربه.....................20

عملیات حسابداری مضاربه .......................22

1-ثبت قرارداد مضاربه.. 22

2-ثبت وثایق وتضمینات ............23

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی................23

4-ثبت تعهدات بانک....23

5-پرداخت سرمایه مضاربه .......................24

6-فروش کالای موضوع مضاربه...............24

3-مشارکت مدنی..........25

عملیات حسابداری مشارکت مدنی....................26

1- ثبت قرارداد .............26

2-اخذ وثایق وتضمینات26

3-واریز مشارکت مدنی.27

4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی..................28

5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت..........28

6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی..28

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد....29

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد......29

7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی30

4-فروش اقساطی...........31

فروش اقساطی مسکن.....32

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار32

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی...........33

عملیات حسابداری فروش اقساطی ....................34

1-ثبت قرارداد...............34

2-واحد وثایق وتضمینات.........................34

  3-پیش پرداخت فروش اقساطی...............35

4-ثبت تعهدات بانک....35

5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی.............35

6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی...............36

7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی.............36

8-دریافت اقساط...........37

9-تسویه حسابها فروش اقساطی ...............38

5-اجاره به شرط تملیک38

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک..........39

1-ثبت قرارداد..............39

2-ثبت وثایق وتضمینات40

3-وصول پیش دریافت از مشتری.....................40

4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده.................40

5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک................41

6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک...........41

7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط......42

8-تغییرات قرارداد.........42

9-دریافت مال الاجاره...43

10-تعدیل حساب سود سالهای آینده ...............43

11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره................43

12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق..........44

13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد.....................45

6-سلف................45

سود معاملات سلف.......46

عملیات حسابداری......47

1-ثبت قرارداد............47

2-ثبت وثایق وتضمینات........................47

7- جعاله..........48

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت...49

عملیات حسابداری جعاله........................49

1-ثبت قرارداد............49

2-اخذ وثیقه یا تضمین49

3-اخذ پیش دریافت...50

4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار....50

5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) .................50

6-  مزارعه..................51

عملیات حسابداری مزارعه......................52

1-ثبت قرارداد............52

2-ثبت وثایق وتضمینات........................52

3-پرداخت بابت مزارعه ........................52

4-دریافت سهم بانک.53

5-تسویه حساب مزارعه .........................53

6-برگشت حسابهای انتظامی .................54

9-مساقات..................55

حسابداری مساقات......55

1- ثبت قرارداد...........55

2-ثبت وثیقه یا تضمین55

3-پرداخت بابت مساقات........................56

4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ...........56

5-تسویه حساب مساقات........................56

6-برگشت حسابهای انتظامی..................56

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی

مبحث اول كلیات ضمنتنامه بانکی ....................60

مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانكی...............61

1- ضمانتنامه های شركت در مناقصه ومزایده .61

2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات...................62

3-ضمانتنامه پیش پرداخت.....................63

4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار..............64

5-ضمانتنامه تعهد پرداخت.....................65

1-5- ضمانتنامه گمركی...............65

انواع ضمانتنامه های گمركی .............65

1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركی ....................56

2-1-5- ضمانتنامه ترخیص موقت كالا.....56

3-1-5- ضمانتنامه ترانزیت كالا........66

4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا.........66

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی.........................67

2-5- ضمانتنامه نظام وظیفه..................68

3-5- ضمانتنامه دادگستری..................69

4-5- ضمانتنامه های متفرقه..................69

صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانك..70

صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن................71

ضمانتنامه ارزی ......................72

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی72

نكات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت...............72

مبحث سوم مدارك مورد نیاز جهت تشكیل وتكمیل پرونده اعتباری....74

الف)اشخاص حقیقی....................74

ب) اشخاص حقوقی..................74

مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه.....................80

الف)عملیات صدور ضمانتنامه...........80

ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه...........82

1-ب- ثبت انتظامی قرارداد..............82

2-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه.................82

3-ب – ثبت تعهدات ..... ....................82

4-ب- ثبت سپرده نقدی....................83

5-ب- ثبت تمبر مالیاتی..............83

6-ب- ثبت كارمزد..................83

ثبت سند در اولین روز كاری یال مالی بعد.........84

مبحث پنجم كارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانكی.....................85

عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه..................86

نكات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها 87

مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه...............89

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ..................90

برگشت تعهدات .......90

برگشت سپرده نقدی......91

برگشت کارمز.....................91

برگشت وثایق................91

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه.....................92

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ... ...............94

برگشت كارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید............96

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر................101

مقدمه

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.

دراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند.

دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان
گزارش کارآموزی بانک ملت
دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت
گزارش کاراموزی بانک ملت برای رشته کامپیوتر
گزارش کاراموزی بانک ملت رشته حسابداری
گزارش کاراموزی حسابداری در بانک ملت
دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت
گزارش کاراموزی بانک ملت رشته حسابداری
گزارش کاراموزی حسابداری در بانک ملت
کارآموزی بانک ملت
گزارش کاراموزی بانک ملت
کاراموزی در بانک ملت


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: گزارش کارآموزی بانک ملت دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت گزارش کاراموزی بانک ملت برای رشته کامپیوتر گزارش کاراموزی بانک ملت رشته حسابداری گزارش کاراموزی حسابداری در بانک ملت دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت گزارش کاراموزی بانک ملت رشته حسابداری
سایت بروزفایل مرجع دانلود تحقیق - مقاله - کارآموزی - پایان نامه و پروژه مختص به دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
بروزفایل فقط در آدرس های زیر فعال می باشد و سایر آدرس ها و هم نام با ما هیچ گونه ربطی به فروشگاه بروزفایل ندارد .
کاربر عزیز پس درخرید و دانلود خود دقت فرمایید .
www.BeroozFile.ir
فروشگاه بروزفایل

دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان
گزارش کارآموزی بانک ملت
دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت
گزارش کاراموزی بانک ملت برای رشته کامپیوتر
گزارش کاراموزی بانک ملت رشته حسابداری
گزارش کاراموزی حسابداری در بانک ملت
دانلود گزارش کاراموزی بانک ملت
گزارش کاراموزی بانک ملت رشته حسابداری
گزارش کاراموزی حسابداری در بانک ملت
کارآموزی بانک ملت
گزارش کاراموزی بانک ملت
کاراموزی در بانک ملت

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder