جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

در این فایل بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد


  دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده:12006 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: word

تعداد صفحات: 78

حجم فایل:245 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران


بخشی از متن اصلی:
  فهرست مطالب:

چکیده تحقیق8
فصل اول )کلیات طرح تحقیق
1-1) مقدمه   9
1-2) تشریح و بیان موضوع   9
1-3) فرضیه های تحقیق   13
1-4) ضرورت انجام تحقیق   14
1-5)  اهداف اساسی تحقیق   15
(1-6)قلمرو تحقیق16
1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی   15
فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه   18
2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری   18
2-3) ماهیت تداوم فعالیت   19
2-4) درجه شمول تداوم فعالیت   22
2-5) تداوم و اصول حسابداری   23
2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها   24
2-6-1) ارزش تسویه   24
2-6-2) بهای تمام شده تاریخی   26
2-6-3) ارزش جاری   26
2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی   28
2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی   33
2-8) فرض تداوم فعالیت در ایران   33
2-9) مبانی نظری شاخص ها   42
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه   49
3-2) دامنه تحقیق   49
3-3) روش تحقیق   50
3-4) ابزار اندازه گیری   51
3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات   52
3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه   53
3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه   53
3-8) روش توزیع پرسش نامه   54
3-9) معایب پرسش نامه   55
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی )   57
4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری   58
4-2-1) نگاره های آماری   58
4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا  59
4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص  61
4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی   62
4-2-2-1) فرضیه شماره یک   63
4-2-2-2) فرضیه شماره دو   64
4-2-2-3) فرضیه شماره سه   65
4-2-2-4) فرضیه شماره چهار   66
4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم   67
4-2-2-6) فرضیه شماره شش   68
4-2-2-7) فرضیه شماره هفت   69
4-2-2-8) فرضیه شماره هشت   70
فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
5-1) خلاصه تحقیق   72
5-2) نتایج تحقیق   73
5-3) محدودیت های تحقیق   74
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی   75
پیوست ها   77
منابع و مأخذ  85

چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.
فصل اول : کلیات طرح تحقیق 
(1-1)  مقدمه
(1-2)  تشریح و بیان موضوع
(1-3)  فرضیه های تحقیق
(1-4)   ضرورت انجام تحقیق
(1-5)   اهداف اساسی تحقیق
(1-6)  قلمرو تحقیق
 (1-7)  مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
 
1-1) مقدمه
در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز  تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .
1-2)تشریح و بیان موضوع
 صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی  اطلاعاتی درباره و ضعیت  مالی و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( 1974 AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل  و با صلاحیت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید 
آنچه حسابرس به فرایندهای گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده  ونیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است : بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی ، از دیدگاه کنتر ل به دو دلیل زیر ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :
1-  )بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا ًباید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .
2-  )ایجاد انگیزه  برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده ،زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت 
از دیدگاه اعتبار بخشی حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید ؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عواملی کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است . در نتیجه استفاده کنندگان ، می توانند باضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کیفیت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود .
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت  docx( wordقابل ویرایش) در اختیار شما قرار
می گیرد.
تعداد صفحات:87


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: تداوم فعالیت بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران تحقیق معیارهای مورد استفاده حسابرسان تحقیق پیرامون تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی دانلود مقاله تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی پایان نامه رشته حسابدا

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder