جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

پایان نامه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

بررسیهای ژئوشیمیایی(راک اول- بیومارکر- ایزوتوپ کربن) برروی سنگ منشا احتمالی کپه داغ شرقی نشان می‌دهد که سازند های کشف رود و چمن بید، با توجه به نوع و بلوغ ماده آلی می‌توانند از سنگهای مادر منطقه محسوب شوند. سازند کشف رود با کروژنی از نوع دلتایی- دریایی در مرحله تولید گاز خشک قرار دارد،


  دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع نفت و گاز

تعداد مشاهده:12111 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: word

تعداد صفحات: 234

حجم فایل:18,746 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ


بخشی از متن اصلی

چکیده:

بررسیهای ژئوشیمیایی (راک اول- بیومارکر- ایزوتوپ کربن) برروی سنگ منشا احتمالی کپه داغ شرقی نشان می‌دهد که سازند های کشف رود و چمن بید، با توجه به نوع و بلوغ ماده آلی می‌توانند از سنگهای مادر منطقه محسوب شوند. سازند کشف رود با کروژنی از نوع دلتایی- دریایی در مرحله تولید گاز خشک قرار دارد، در حالیکه سازند چمن بید با کروژنی با منشا دریایی-کربناته در انتهای نفت زایی و در ابتدای تولید گاز تر می‌باشد. آنالیز های بیو مارکر و ایزوتوپ نشان می‌دهد که تغذیه مخزن مزدوران توسط سازند کشف رود بوده و منشا هیدروکربنها در مخزن شوریجه در نتیجه زایش مواد آلی از سازند چمن بید می‌باشد.

مطالعات ایزوتوپی و بیومارکری نشان می‌دهد که بخش مهم سولفید هیدروژن در مخزن مزدوران بر اثر احیای ترموشیمیایی سولفات (واکنش بین متان وانیدریت موجود در سازند کربناته مزدوران) بوجود آمده است. این سولفید هیدروژن با عث ترش شدگی در مخزن مزدوران شده است. مخزن شوریجه دارای لیتولوژی ماسه سنگی به همراه ترکیبات آهن دار فراوان و دارای درصد کمتری انیدریت در میان لایه های خود نسبت به سازند مزدوران است.پس سولفید هیدروژن کمتری تولید شده و آن نیز با آهن موجود در مخزن واکنش داده و بصورت پیریت رسوب کرده است. یعنی سنگ مخزن مانند یک فیلتر سبب حذف سولفید هیدروژن از مخزن گردیده است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل اول: مقدمه   1

فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ 2

2-1-مقدمه 2

2-2-محل و موقعیت 2

2-3- ریخت شناسی منطقه   3

2-4- چینه شناسی منطقه   4

2-4-1- پركامبرین 4

2-4-1-1- شیستهای گرگان   4

2-4-2- كامبرین- اردویسین 5

2-4-2-1- سازندلالون    5

2-4-2-2- سازند میلا    5

2-4-2-3- سازند قلی    5

2-4-3- سیلورین   5

2-4-3-1- سازند نیور    5

2-4-4- دونین   5

2-4-4-1- سازند پادها    5

2-4-4-2- سازند خوش ییلاق 6

2-4-5- كربنیفر   6

2-4-5-1- سازند مبارك    6

2-4-6- پرمین   6

2-4-6-1- سازند دورود    6

2-4-6-2 سازند روته    6

2-4-6-3- سازند نسن    6

2-4-7- تریاس   6

2-4-7-1- سازند الیكا    6

2-4-7-2- سازند قره قیطان   7

2-4-7-3- گروه آق دربند   7

2-4-7-3-1- سازند سفید كوه 7

2-4-7-3-2- سازند نظر كرده 7

2-4-7-3-3- سازند سینا   7

2-4-7-3-4- سازند شیلی میانكوهی   7

2-4-8- ژوارسیك 8

2-4-8-1- سازند شمشك    8

2-4-8-2- سازند كشف رود 9

2-4-8-3- سازند بادامو    12

2-4-8-4- سازند باش كلاته 12

2-4-8-5- سازند خانه زو   12

2-4-8-6- سازند چمن بید   12

2-4-8-7- سازند مزدوران   14

2-4-8-7-1- محل برش الگو 14

2-4-8-7-2- گسترش منطقه ای    17

2-4-9- كرتاسه   17

2-4-9-1- سازند شوریجه   17

2-4-9-1-1 محل برش الگو 17

2-4-9-1-2- گسترش منطقه ای    22

2-4-9-2 سازند زرد 23

2-4-9-3- سازند تیرگان   23

2-4-9-4- سازند سرچشمه   23

2-4-9-5- سازند سنگانه   23

2-4-9-6- سازند آیتامیر    24

2-4-9-7 سازند آب دراز   24

2-4-9-8- سازند آب تلخ   24

2-4-9-9- سازند نیزار    24

2-4-9-10- سازند كلات   25

2-4-10- ترشیر   25

2-4-10-1- سازند پسته لیق 25

2-4-10-2- سازند چهل كمان 26

2-4-10-3 سازند خانگیران 26

2-4-11- نهشته های نئوژن 26

2-4-12- پلیوسن   26

2-4-12-1- کنگلومرای پلیوسن    26

2-4-12-2- سازند آقچه گیل 26

2-5- زمین شناسی ساختمانی منطقه   27

2-6-پتانسیل هیدروکربنی منطقه    28

2-6-1- معرفی مخازن گازی كپه داغ   28

2-6-1-1- میدان گازی خانگیران    28

2-6-1-2- لایه بندی مخزن مزدوران   29

2-6-1-3- فشار و دمای اولیه مخزن   30

2-6-2-میدان گازی گنبدلی   30

2-6-2-1- لایه بندی مخزن شوریجه   30

2-6-2-2- فشار و دمای اولیه مخزن   30

فصل سوم: روشهای مطالعه 31

3-1- مقدمه    31

3-2- دستگاه راک اول    31

3-2-1- ویژگی های پارامترهای راك – اول   33

3-2-2- کل کربن آلی(TOC) 34

3-2-3- اندیس اكسیژن (OI) 35

3-2-4- اندیس تولید (PI)  35

3-2-5-اندیس هیدروکربن زایی((GI  35

3-2-6-اندیس مهاجرت(MI) 35

3-2-7-اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)   35

3-2-8- اندیس هیدروژن (HI) 35

3-2-9-نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS1/TOC و S2/TOC   36

3-2-10-تفسیر داده های راک اول   38

3-3- گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی   38

3-3-1-گاز کروماتوگرافی درGCMS 39

3-3-1-1-آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی    41

3-3-2-طیف سنج جرمی در GCMS  42

3-4-بایوماركرها ( نشانه های زیستی) 44

3-4-1- مقدمه    44

3-4-1-1- بیوماركرها یا نشانه های زیستی    45

3-4-1-2- انواع بیوماركرها 47

3-4-2-پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی 49

3-4-2-1ترپانها (Terpanes) 54

3-4-2-2-اندیس هموهوپان   57

3-4-2-3-نسبت پریستان به فیتان    59

3-4-2-4-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin)   60

3-4-2-5-ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C20  61

3-4-2-6-باتریوکوکان    61

3-4-2-7-اندیس اولیانان(Oleanane) 61

3-4-2-8-بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها   62

3-4-2-9-اندیس گاماسران   62

3-4-2-10- نسبت(C30/C29Ts)    63

3-4-2-11- -β کاروتن و کاروتنویید  63

3-4-2-12- Bicyclic Sequiterpanes 63

3-4-2-13-کادینانها 63

3-4-2-14- دی ترپانهای دو و سه حلقه ای    64

3-4-2-15- فیچتلیت(Fichtelite)   65

3-4-2-16- دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane) 65

3-4-2-17-ترپان سه حلقه ای 65

3-4-2-18-ترپانهای چهار حلقه ای   66

3-4-2-19-هگزا هیدرو بنزو هوپانها 66

3-4-2-20-لوپانها(Lupanes) 66

3-4-2-21-متیل هوپان(Methyl Hopanes)   66

3-4-3- استیرانها(Steranes) 67

3-4-3-1-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes 67

3-4-3-2- C26استیران   68

3-4-3-3- استیرانهای (C27-C28-C29) 68

3-4-3-4- اندیس C30-استیران    70

3-4-3-5- دیااستیرانهای(C27-C28-C29)    72

3-4-3-6-نسبت Diasteranes/Regular Steranes   72

3-4-3-7-  3-آلکیل استیران 73

3-4-3-8-  4-متیل استیران 73

3-4-4- استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها 74

3-4-4-1- C27-C28-C29- منو آروماتیک استیروئیدها  74

3-4-4-2-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids    76

3-4-4-3- C¬26-C27-C28تری آروماتیک استیروئید   76

3-4-4-4- بنزوهوپانها (Benzohopanes)   76

3-4-4-5-پریلن( (Perylene 76

3-4-4-6- m/z 239(Fingerprint) و(Fingerprint) m/z 276 77

3-4-4-7- Degraded Aromatic Deterpane 77

3-4-4-8-خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا   77

3-4-5-بلوغ(Maturation) 79

3-4-5-1- بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ    79

3-4-5-2-ترپانها   81

3-4-5-2-1-ایزومریزاسیون هموهوپان 22S/(22S+22R) 81

3-4-5-2-2-نسبت  Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane  82

3-4-5-2-3- نسبت Tricyclic/17α(H)-Hopane   83

3-4-5-2-4- نسبت Ts/(Ts+Tm)  83

3-4-5-2-5- نسبت C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts)  84

3-4-5-2-6- نسبت Ts/C3017α(H)Hopane 84

3-4-5-2-7- اندیس Oleanane یا 18α/(18α+18β)-Oleanane 84

3-4-5-2-8- نسبت (BNH+TNH)/Hopanes 85

3-4-5-3- استیرانها (Steranes)    86

3-4-5-3-1- نسبت 20S/(20S+20R) 86

3-4-5-3-2-نسبت Ββ/(ββ+αα)   86

3-4-5-3-3- اندیس بلوغ بیومارکرها (BMAI) 87

3-4-5-3-4- نسبت Diasterane/Regular Sterane   89

3-4-5-3-5- نسبت 20S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes89

3-4-5-4-استیروئید های آروماتیکی Aromatic steroids 89

3-4-5-4-1- نسبت TA/(MA+TA)   89

3-4-5-4-2- نسبتMA(I)/MA(I+II) 90

3-4-5-4-3- نسبتTA(I)/TA(I+II)   91

3-4-5-4-4- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R) 91

3-4-5-4-5- منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )   92

3-4-5-4-6- پارامتر MAH 92

3-4-6- تخریب میکروبی (Biodegradation) 93

3-4-6-1- پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی    93

3-4-6-1-1- ایزوپرنوئیدها(Isopernoids)   95

3-4-6-1-2- استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes) 95

3-4-6-1-3- هوپانها(Hopanes)    95

3-4-6-1-4-  25-نورهوپانها (25-Norhopanes)   96

3-4-6-1-5-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane    96

3-4-6-1-6- ترپانهای سه حلقه ای   97

3-4-6-1-7- دیگر ترپانها  97

3-4-6-2- اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق 97

3-4-7-تعیین سن بوسیله بایومارکرها   97

3-5- ایزوتوپهای پایدار    99

3-5-1- مقدمه    99

3-5-2- ایزوتوپهای پایدار   99

3-5-2-1- اکسیژن 100

3-5-2-2- کربن   102

 

3-5-2-2-1- ارتباط بین سن زمین شناسی و

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن   106

3-5-2-2-2-کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت 108

3-5-2-2-2-1- نمودار سوفر(Sofer) 108

3-5-3- گوگرد   109

3-5-4– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت    111

فصل چهارم: نحوه نمونه برداری    114

4-1-مقدمه 114

4-2-نمونه گیری از میادین گازی    114

4-2-1- روش نمونه گیری گاز و سیالات مخزن 115

4-2-2- آنالیز نمونه های مخازن خانگیران وگنبدلی    117

4-3-داده های شرکت نفت   117

4-3-1-مقاطع و نمونه ها   119

فصل پنجم: بحث و تفسیر   120

5-1- مقدمه    120

5-2- تعبیر و تفسیر داده های راک اول 120

5-2-1-چاه امیرآباد-1    120

5-2-2-چاه خانگیران-30   125

5-2-2-1-سازند چمن بید   127

5-2-2-2-سازند کشف رود   129

5-3-تعبیر و تفسیر داده های راک اول مقاطع سطحی   132

5-3-1مقطع بغبغو 132

5-3-2-مقطع خور 137

5-3-3-مقطع فریزی 141

5-3-3-1-سازند شمشک   143

5-3-3-2-سازند باش کلاته   145

5-3-4-مقطع خانه زو    147

5-3-4-1-سازند چمن بید   150

5-3-4-2-سازند شمشک   152

5-3-5-مقطع اردک-آب قد   155

5-3-6-مقطع شورک    159

5-3-7-نتیجه گیری کلی آنالیز داده های راک-اول 163

5-4-تعبیر و تفسیر داده های گاز کروماتو گرافی 164

5-4-1-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-19)   166

5-4-2-مقطع خور سازند چمن بید(G-11)    167

5-4-3-مقطع اردک آب-قد سازند چمن بید(ABG-15)    167

5-4-4-مقطع شورک- سازند کشف رود(G-10)   168

5-4-5-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-45)   169

5-4-6-نتیجه گیری نهایی آنالیز داده های GC   169

5-5-تعبیر و تفسیر داده های بیومارکر مقاطع سطحی   169

5-5-1-سازند چمن بید    173

5-5-2- سازند کشف رود   174

5-5-3- نتیجه گیری نهایی آنالیز بیومارکرهای مقاطع سطحی    182

5-5-4- تعبیر وتفسیر داده های بیو مارکری

و ایزوتوپی میعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوریجه    182

5-5-4-1- تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء   182

5-5-4-1-1- نسبت C29/C27 استیران در مقابل نسبت Pr/Ph    183

5-5-4-2- تعیین محدوده سنی سنگ منشاء    184

5-5-4-2-1- نسبت C28/C29 استیران 184

5-5-4-2-2-ایزوتوپ كربن 185

5-5-5- تشخیص لیتولوژی سنگ منشاء 186

5-5-5-1- نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph 186

5-5-5-2-اندیس نورهوپان   187

5-5-5-3- نسبت C22/C21 تری سیكلیك ترپان

در مقابل نسبت C24/C23 تری سیكلیك ترپان   188

5-5-5-4- نسبتهای  C24تترا سیكلیك ترپان   189

5-5-5-5- ایزوتوپ كربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان 190

5-5-5-6- مقایسه نسبتهای بیوماركری 190

5-5-5-7- نتیجه گیری لیتولوژی سنگ منشاء   191

5-5-6-تشیخص بلوغ سنگ منشاء   191

5-5-6-1-نمودار C24Tet/C23Tri در مقابل C23Tri/C30Hopane 191

5-5-6-2- نمودار نسبت C30DiaHopan/C30Hopane 192

5-5-6-3- نمودار نسبت Pr/nC17 به Ph/nC18 مخازن 193

5-5-6-4- نتیجه گیری بلوغ سنگ منشاء    194

5-5-7- داده های ایزوتوپی كربن دو مخزن مورد مطالعه   194

5-5-8- تشخیص سنگ منشاء های مخازن مزدوران و شوریجه    194

5-6- تشخیص منشاء تولید سولفید هیدروژن در مخازن گازی كپه داغ 196

5-6-1- بررسی تركیب شیمیایی مخازن 196

5-6-2- فشار و دمای مخازن 198

5-6-3- پتروگرافی سازندهای مخزنی منطقه كپه داغ    198

5-6-4- بررسی آلكانهای نرمال و بیوماركری و آب سازند مخازن   200

5-6-4-1- فراوانی آلكانهای نرمال مخازن    200

5-6-4-2- بیوماركر آدامانتان 200

5-6-4-3- مطالعه تركیبات هیدروكربوری گوگرد دار در مخازن   202

5-6-4-4- مطالعه آب سازندی مخازن 204

5-6-4-5- بررسی بلوغ میعانات گازی مخازن   207

5-6-4-6- مقایسه تركیبات گازی مخازن با هیدروكربورهای سنگ منشاء    209

5-6-4-7- ایزوتوپ كربن و گوگرد آلی مخازن   209

5-7- نتیجه گیری كلی در مورد منشاء سولفید هیدروژن   212

فصل ششم: نتیجه گیری نهایی 213

پیشنهادات 214

پیوستها  215

منابع و مآخذ    216

 

فصل اول

در حال حاضر و دهه های آینده ،گاز طبیعی یکی از عمده ترین منابع تامین کننده انرژی و مواد اولیه صنایع پتروشیمی در جهان است. روند رو به رشد مصرف نفت ومحدودیت منابع و استخراج آن باعث گردیده است.نگرشی ویژه به منابع هیدروکربنی گازی معطوف شود.این در حالی است که ایران با داشتن بیش از 18 درصد منابع گاز شناخته شده دنیا ،پتانسیل بالقوه ای هم از لحاظ اکتشاف مخازن گازی داراست افزون بر این وجود میادین عظیم مشترک بین ایران و کشورهای همسایه از جمله حوضه خلیج فارس و همسایگان غربی و شمال شرقی، اهمیت توجه به مسائل بهره برداری از این منابع را روشن می‌سازد. حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران، بخش وسیعی از ترکمنستان وشمال افغانستان واقع است. در هر سه کشور میدانهای گازی عظیمی کشف شده است. محققین و دانشمندان علوم زمین از جمله ژئوفیزیستها و ژئوشیمیستها تمام سعی و تلاش خود را بکار می‌گیرند تا از میزان ریسک عملیات اکتشافی بکاهند ودرمناطقی اقدام به حفاری کنند که احتمال دستیابی به نفت وگاز، نسبتا زیاد باشد.ژئوشیمیستهای آلی با تکیه بر اطلاعات ناحیه ای ،محلهای مناسب برای حفاریهای آتی را مشخص می کنند ونظر مط دهند که در یک چاه اکتشافی باید در انتظار نفت ، گاز و یا هر دو بود. ژئوشیمی آلی می‌تواند عوامل مخرب در مخزن مثل تخریب میکروبی ،آبشویی، کرکینگ ،اکسیداسیون و غیره را مشخص کند و در مورد کاهش روند تخریب و حفظ مواد آلی نظر دهد.

در این پایان نامه حوضه رسوب کپه داغ و مخزن گازی آن را از نظر نوع و کیفیت سنگ منشا، شرایط رسوبی، نوع کروژن ،میزان بلوغ وتوان تولید هیدروکربن و نوع هیدروکربن تولیدی را با استفاده از روشهای مختلف ژئوشیمی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در نهایت به بررسی علل افزایش غلظت سولفید هیدروژن در مخزن مزدوران نسبت به شوریجه می‌پردازیم.

 

 

 

فصل دوم زمین شناسی منطقه کپه داغ

 

2-1-مقدمه:

حوضه رسوبی کپه داغ آمودریا در ایران، ترکمنستان ،ازبکستان،افغانستان و تاجیکستان گسترش دارد.میدانهای گازی فوق عظیم خانگیران در ایران، دولت آباد-دونمز در ترکمنستان و میدانهای گازی عظیم مری،شاتلیک و بایرام علی در ترکمنستان و گاز لی در ازبکستان و بسیاری از میدانهای گازی دیگر مانند گنبدلی در ایران و گوگرداغ ،یتیم داغ و جرقدوق در افغانستان دراین حوضه کشف شده اند.حوضه رسوبی کپه داغ به صورت حوضه ای مستقل از اواسط ژوراسیک میانی شکل گرفته است.بخش ایرانی این حوضه با وسعت 50000 کیلومتر مربع در شمال استان خراسان و گلستان قرار دارد.ضخامت سنگهای رسوبی این حوضه در ایران بالغ بر هفت هزار متر است.ضخامت زیاد سنگهای رسوبی دریایی و نبود فعالیتهای آذرین، این حوضه را پس از حوضه رسوبی زاگرس مناسب ترین حوضه برای تشکیل و تجمع هیدروکربن قرار داده است.در این بخش حوضه رسوبی کپه داغ را از نظر زمین شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

2-2-محل و موقعیت

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران،بخش وسیعی از ترکمنستان وشمال افغانستان واقع است. در هر سه کشور میدانهای گازهای عظیمی کشف شده است. بین′30وْ 35 تا ′15وْ38 عرض شمالی و′00وْ54 تا ′13وْ61 طول شرقی قرار دارد.]2[

وسعت منطقه در حدود 550000 کیلومتر مربع یعنی تقریبا 3.3 درصد کل کشور است.کپه داغ ایران منطقه ای کوهستانی است. دو رشته کوه با روندی موازی بیشتر سطح منطقه را پوشانیده است. رشته شمالی را کوههای کپه داغ و هزار مسجد ورشته جنوبی را کوههای گلستان آلاداغ و بینالود تشکیل می‌دهند. بین این دو رشته دشتهای مشهد،قوچان ،شیروان ،بجنورد و گرماب قراردارد.در غرب منطقه این دو ررشته کوه بهم می‌پیوندند. دشت سرخس در شرق منطقه در حاشیه دشت ترکمنستان وصحرای قره قوم قرار دارد.دشت گرگان در غرب منطقه ،در ادامه گودال دریای خزر است. شکل(1-2)این منطقه را نشان داده است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:234


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: زمین شناسی ارزیابی ژئوشیمیایی تحقیق ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی کپه داغ تحقیق پیرامون ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی دانلود مقاله ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی پایان نامه پیرامون ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی پروژه ارزیابی ژئوشیمیایی
تحقیق های مرتبط
دانلود تحقیق مقاله ایمنی مخازن نفت و گاز دانلود تحقیق مقاله ایمنی مخازن نفت و گاز قیمت: 8,000 تومان

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder