جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

تحقیق روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار

تحقیق روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار

در این فایل روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بصورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش دراختیار شما قرار می گیرد


  دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده:12026 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: Docx

تعداد صفحات: 147

حجم فایل:265 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

تحقیق روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار


تحقیق روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار

بخشی از متن اصلی :

چکیده تحقیق

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند . 

  

فهرست مطالب روشهای تامین مالی

تشكر و قدردانی   أ

تقدیم به   ب

چكیده    د

فصل اول : كلیات تحقیق   1

مقدمه   2

بیان مسئله 4

اهمیت موضوع تحقیق    6

اهداف تحقیق    8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع   9

فرضیه های تحقیق 10

قلمرو تحقیق    11

جامعه آماری    11

روش تحقیق    12

روش جمع آوری اطلاعات   12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13

ساختار كلی تحقیق 13

تعریف واژه ها   13

فصل دوم : ادبیات تحقیق   17

بخش اول : روشهای تامین مالی    19

تاریخچه 20

شیوه های تامین مالی 22

روشهای متداول برای تامین مالی    25

تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت   26

وامهای بلند مدت   29

ویژگیهای وامهای بلند مدت   29

مزایای وامهای بلند مدت    29

معایب وامهای بلند مدت    30

سهام ممتاز 30

ویژگی های سهام ممتاز    31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی   32

مزایای انتشار سهام ممتاز   33

معایب انتشار سهام ممتاز   34

سهام عادی 35

ویژگیهای سهام عادی    35

انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی   38

مزایای انتشار سهام عادی   38

معایب انتشار سهام عادی   39

اختیار خرید سهام   40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی    41

مزایای اختیار خرید سهام   42

معایب اختیار خرید سهام    43

سهام عادی 43

ویژگیهای عمومی سهام عادی 44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 46

سودهای توزیع نشده شركت   46

سود انباشته    50

مزایای استفاده از سود انباشته 51

معایب استفاده از سود انباشته 52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها 53

سود سهمی 54

اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15    59

بازده سهام 60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی    62

هزینه سرمایه    63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 69

مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری   70

معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری   70

معایب استفاده ارزش بازار   72

نظریه های ساختار سرمایه   73

مفروضات CAPM 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت 80

موسسات درحال رشد 81

موسسات در حال افول    81

موسسات در حال بلوغ    81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست )   81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود    82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها    86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها    87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها   88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها 89

اهرام مالی 92

سیات تقسیم سود و ارزش شركت    93

اصول اساسی حاكم بر تحقیق 93

اثر سیاست تقسیم سود    94

سودآوری و ارزش شركت   95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری    96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج)   98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران   99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران    104

فصل سوم : متدولوژی تحقیق     105

مقدمه   106

روش تحقیق    106

اهداف تحقیق    107

فرضیه های تحقیق 108

جامعه آماری    110

نمونه آماری    110

قلمرو تحقیق    119

روش جمع آوری اطلاعات   119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق    120

ضریب همبستگی پیرسون   120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع  استاتیك 124

آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندكور/ فیشر)   128

آزمون K-S 130

 

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق   131

مقدمه   132

آزمون فرضیه ها   132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   142

مقدمه   143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق    143

نتیجه گیری كلی   145

پیشنهادت تحقیق   146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق    146

پیشنهادات آتی    146

محدودیتهای تحقیق 147

منابع و مآخذ   

ضمائم و پیوستها  

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : 147


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: تحقیق روشهای تامین مالی ارزش شرکت های پذیرفته شده تحقیق بورس اوراق بهادار تحقیق تامین مالی تحقیق پیرامون تامین مالی دانلود مقاله تامین مالی پایان نامه پیرامون بورس اوراق بهادار پروژه تامین مالی تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار
سایت بروزفایل مرجع دانلود تحقیق - مقاله - کارآموزی - پایان نامه و پروژه مختص به دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
بروزفایل فقط در آدرس های زیر فعال می باشد و سایر آدرس ها و هم نام با ما هیچ گونه ربطی به فروشگاه بروزفایل ندارد .
کاربر عزیز پس درخرید و دانلود خود دقت فرمایید .
www.BeroozFile.ir
فروشگاه بروزفایل

تحقیق روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار
روشهای تامین مالی
ارزش شرکت های پذیرفته شده
بورس اوراق بهادار
تحقیق تامین مالی
تحقیق پیرامون تامین مالی
دانلود مقاله تامین مالی
پایان نامه پیرامون بورس اوراق بهادار
پروژه تامین مالی
تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار
پایان نامه حسابداری

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder