جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

دانلود پاورپوینت مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت

دانلود پاورپوینت مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت

دانلود پاورپوینت مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت


دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع نفت و گاز

کد فایل: 14662

تعداد مشاهده:555 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DOCX

تعداد صفحات: 315

حجم فایل: 14.6 مگابایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

دانلود پاورپوینت مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت


دانلود پاورپوینت مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت
چكیده : نیاز بررسی و تحقیق در زمینه خوردگی در خطوط لوله حمل نفت خام ما را بر این داشت تا به بررسی كوتاه در این زمینه بپردازیم ابتدا با مقدمه ای مختصر در مورد خطوط لوله و نقش آنها در چرخه تأمین سوخت مورد نیاز .و حمل و نقل نفت و گاز و حجم عملیات انجام گرفته و توجیه اقتصادی بررسی های خوردگی و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه پرداختیم و سپس انواع خوردگی را مورد بررسی قرار دادیم در یك فصل مجزا به بررسی انواع خوردگی در خطوط لوله پرداختیم. در ادامه با بررسی انواع جنس های مورد استفاده در ساخت لوله های انتقال نفت خام و ترجمه قسمتی از استانداردها در این زمینه این پخش را تكمیل نمودیم. در پایان مورد عملی را كه در طی پروژه انجام داده شده بود. و یك مورد انهدام لوله نفت خام بود را آوردیم كه مثال خوبی از یك مورد تحقیقی بود و روش و فرایند این نوع تحقیقات را بیان می كرد و تجربیات و اطلاعات خوبی در زمینه این نوع پروژه ها را در بر دارد و می توان در موارد مشابه از این تجربیات استفاده كرد. این مورد یك حالت از خوردگی میكروبی را نشان داد و ما با انجام مطالعات در این زمینه روش های را برای پیشگیری ارائه نمودیم. مقدمه: خوردگی را تخریب یا فاسد شدن یك ماده در اثر واكنش با محیطی كه در آن قرار دارد تعریف می كنند. خطوط لوله در سراسر جهان به عنوان حمل كننده های گازها و مایعات در ساخت های طولانی از منبع تا محل مصرف نهایی نقش بسیار مهمی را بازی می كنند. به طور عمومی اطلاعات در مورد شما و خطوط لوله كه به طور پیوسته در سرویس هستند. به عنوان بخش عمده ای از سیستم حمل و نقل بدین صورت است: خطوط لوله در سرویس مدفون زیر خاك به دور از دید هستند به استثناء شهرها، ایستگاه های پمپاژ یا فشار و ترمینال ها. در حال حاضر حدود Km 460000 خطوط لوله حمل معمولی در حدود 46% تمام نفت خام و محصولات پالایش را حمل و نقل می كنند در ایالت متحده در 1984 بیش از Km 6 10 × 106 خطوط لوله گاز طبیعی در سرویس وجود داشت. حدود 25% كل سوریس های بین ایالتی در حدود Km 280000 بودند كه حمل می كردند مایعات را. سوریس های بین ایالتی در ایالاتی متحده گسترش پیدا كرد برای ایجاد مایل های بیشتری از خطوط لوله در 1986 و Km 9800 از خطوط گاز طبیعی ساخته شده و Km 5740 برای خط لوله نفت خام و Km 2660 از خط لوله برای محصولات پالایش نیز ساخته شد. با این شبكه پهناور بدون تغییر خط لوله به كار رفته برای استفاده در حمل منابع طبیعی و محصولات نهایی به مكان هایی كه آنها مورد استفاده قرار می گیرند. آشكار می گردد كه نگهداری آنها در سرویس بوسیله جلوگیری از خوردگی تكنیكی است و بطور اقتصادی با فایده می باشد. كنترل خوردگی خطوط لوله در سراسر جهان انجام می شود به دلایل زیاد به وسیله استفاده از حفاظت كاتدی همراه با یك پوشش دی الكتریك مناسب. سیستم حفاظت كاتدی با استفاده از جریان محافظ در سطح بیرونی لوله محلی كه در معرض خاك مجاور در ناپیوستگی های سیستم پوشش قرار دارد از لوله محافظت می كند. سیستم پوشش به كار می رود برای كاهش مقدار مجموعه زیاد جریان محافظ مورد نیاز در طول عمر عملیاتی لوله. مبحث كنترل خوردگی در فاز طراحی خط لوله باید شروع شود و ادامه یابد همراه با راه اندازی و تمام عمر اقتصادی لوله. این نوشته به طور خلاصه انواع خوردگی ها و روش های جلوگیری را به طور عمومی ابتدا بررسی می كند و سپس به طور اختصاصی خوردگی خط لوله حمل نفت و گاز را بررسی و در نهایت یك مورد عملی از پروژه های خوردگی لوله های نفت خام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول:
انواع خوردگی
1-1- خوردگی یكنواخت: معمول ترین متداول ترین نوع خوردگی است. معمولاً بوسیله یك واكنش شیمیایی یا الكترو شیمیایی به طور یكنواخت در سرتاسر سطحی كه در تماس با محلول خورنده قرار دارد، مشخص می شود. فلز نازك و نازكتر شده و نهایتاً از بین می رود یا تجهیزات مورد نظر منهدم می شوند. مثلاً یك قطعه فولاد یا روی در داخل یك محلول رقیق اسید سولفوریك معمولاً با سرعت یكسانی در تمام نقاط قطعه خورده خواهد شد. خوردگی یكنواخت یا سرتاسری ، از نظر نتاژ مقدار فلز خورده شده بالاترین رقم را دارد، لكن این نوع خوردگی از نقطه نظر فنی اهمیت چندانی ندارد، زیرا عمر تجهیزاتی كه تحت این نوع خنوردگی قرار می گیرد را دقیقاًمی توان با آزمایشات ساده ای تخمین زد. برای این منظور، تنها قرار دادن نمونه های آزمایش در داخل محلول مورد نظر غالباً كافی است. خوردگی یكنواخت را بطرق زیر میتوان متوقف نمود یا كم كرد: (1) انتخاب مواد پوشش صحیح، (2) بوسیله ممانعت كننده، و یا (3) با استفاده از حفاظت كاتدی. روش های مبارزه با این نوع خوردگی را كه می توان بتنهایی با یكدیگر بكار برد.
2-1- خوردگی گالوانیكی یا دو فلزی: موقعی كه دو فلز غیر همجنس كه در تماس الكتریكی با یكدیگر هستد، در معرض یك محلول خورنده یا هادی قرار بگیرند، اختلاف پتانسیل بین ان دو باعث برقراری جریان الكترون بین انها می شود. نسبت به موقعی كه این دو فلز در تماس الكتریكی با یكدیگر نباشند، خوردگی فلزی كه مقاومت خوردگی كمتری دارد، افزایش یافته و بر عكس، خوردگی فلز مقاومتر، تقلیل می یابد. فلزی كه مقاومت خوردگی كمتری دارد اندی شده و فلز مقاومتر (از نظر خوردگی) كاتدی می شود.
معمولاً كاتد یا فلز كاتد در این نوع خوردگی یا اصلاً خورده نمی شود و یا اگر خورده شود، مقدار خوردگی آن خیلی كم خواهد بود.
بعلت وجود جریان های الكتریكی بین فلزات غیر هم جنس این نوع خوردگی، خوردگی گالوانیكی نامیده می شود. این دو نوع خوردگی، خوردگی الكتروشیمیایی بوده، لكن برای سهولت تشخیص، اصطلاح گالوانیكی یا دو فلزی را در این مورد بكار می بریم. نیروی محركه برای برقراری جریان و در نتیجه خوردگی، پتانسیلی است كه بین این دو فلز وجود دارد.
باطری خشك كه بطور شماتیكی در شكل 2-1 نشان داده شده است مثلاً خوبی در این مورد است. الكترود كربنی بعنوان یك فلز مقاوم خوردگی – كاتد- عمل نموده و جداره آن كه از فلز روی ساخته شده بعنوان آند عمل می كند و خورده می شود. خمیر بین الكترودها هادی الكتریسیته است (و خورنده) و جریان الكتریكی را در داخل باطری هدایت می كند. از منیزیم نیز می توان بعنوان فلز آند یا جداره باطری استفاده نمود.
شكل 2-1- مقطع یك باطری خشك 1-2-1- نیروی الكتروموتوری (EME) و سری گالوانیكی بطور خلاص، پتانسیل بین فلز در تماس با محلول حاوی تقریباً یك اتم گرم یون فلز مربوطه (اكتیویته واحد)، در یك درجه حرارت قابت بدقت اندازه گیری می شود.
جدول 1-1 كه غالباً جدول نیرو الكتروموتوری یا جدول emf نامیده می شود، طرز قرار گرفتن فلزات مختلف را نسبت به یكدیگر نشان می دهد. برای سادگی كلیه پتانسیل ها را نسبت به یك الكترود مرجع (H2/H+) كه بطور دلخواه صفر فرض شده می سنجند. پتانسیل بین فلزات مختلف را با گرفتن پتانسیل بین الكترودهای رورسیبل مس و نقره 462% ولت است. اختلاف بین مس و روی 1/1 ولت است.
برای آلیاژهایی كه از دو یا چند جزء فعالی تشكیل شده اند، بدست آوردن پتانسیل رورسیبل عملی نیست، لذا در جدول 2-1 فقط فلزات خالص وجود دارند.
در مسائل عملی خوردگی، تماس گالوانیكی بین فلزات در حال تعادل با یون های خود بندرت اتفاق می افتد.
همانطور كه در بالا ملاحظه شد قسمت اعظم اثرات خوردگی گالوانیكی در اثر ارتباط الكتریكی با یكدیگر نیز در حال خورده شدن هستند. همچنین چون اكثر مواد مهندسی را آلیاژها تشكیل می دهند، بنابراین اتصال گالوانیكی معمولاً مشتمل بر یك (یا دو) آلیاژ فلزی می باشد. این شرایط جدول گالوانیكی،
جدول 2-1 پیش بینی دقیق تری از روابط گالوانیكی می كند تا جدول emf،
جدول 2-1 بر اساس اندازه گیری های پتانسیل و آزمایشات خوردگی گالوانیكی در آب دریای آلوده نشده می باشد كه بوسیله شركت بین المللی نیكل انجام شده است. بخاطر اختلاف بین آزمایشات مختلف، تنها موقعیت نسبی فلزات در این جدول مشخص شده است نه پتانسیل آنها. در حالت ایده آل، جداول مشابهی برای فلزات و آلیاژها در تمام محیط ها در درجه حرارت های مختلف مورد نیاز خواهد بود، لكن در این صورت تقریباً بی نهایت آزمایش بایستی انجام شود. 315 صفحه فایل Word

مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت
دلایل خوردگی در خطوط لوله نفت
دانلود پاورپوینت بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله نفت
دانلود پاورپوینت دلایل خوردگی در خطوط لوله نفتمنبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت دلایل خوردگی در خطوط لوله نفت دانلود پاورپوینت بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله نفت دانلود پاورپوینت دلایل خوردگی در خطوط لوله نفت
مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت
دلایل خوردگی در خطوط لوله نفت
دانلود پاورپوینت بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله نفت
دانلود پاورپوینت دلایل خوردگی در خطوط لوله نفت

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

فایل های این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره فروشگاه ساز بروزفایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder