جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران - در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شكلی مورد بررسی قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال كرده است.


  دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده:506 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت محصول اصلی: DOCX

تعداد صفحات: 138

حجم فایل:712 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران


پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شكلی مورد بررسی قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال كرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است كه مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت كیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یكسانی ندارند. به نحوی كه شروع مسئولیت كیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاكم نیست و زن جزء افرادی كه عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یك در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند كه زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی كه مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممكن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد.

پایان نامه جنسیت

قانونگذار در شیوه و كیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است

آثار آن در حقوق کیفری ایران

انسان به عنوان كسی كه خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی كه چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تكالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تكلیف و عمل به آن به هدف نهایی كه قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تكامل هیچ‌گونه تفاوتی با یكدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تكلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیكن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممكن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یكسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق كیفری كه قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاكم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق كیفری ایران كه ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین كیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاكم بر جامعه در موارد خاصی كه مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و كاركرد و ویژگی‌های فیزیكی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده كه با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشكار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است كه از یك سو به جرایم و واكنش‌های كیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، كه در این میان هر یك از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور كیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یك را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی كه دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده كه زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و میزان مجازاتی كه در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یكسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی كنند و علیه مقررات كه عمدتاً بخشی است كه از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند.

پایان نامه حقوق کیفری ایران

همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی كه در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور كیفری هر دو جنس – كه بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات كیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون كه تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یك از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری كه مطالعه‌ و مراجعه‌كننده به رساله قادر خواهد بود مسائل كیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.
نظر به اینكه انعكاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:
۱- بیان مساله
با توجه به موضوع تحقیق، جنسیت یعنی مرد و یا زن بودن را در قلمرو حقوق كیفری ایران مورد مطالعه قرار داده‌ و آثار و مسائلی را كه در این زمینه وجود دارد، با مراجعه به قوانین و مقررات كیفری اعم از ماهوی و شكلی شناسایی و سپس تحت عناوین خاص تقسیم بندی كرده، آنگاه هر یك را بررسی خواهیم كرد. به عبارت دیگر موضوعاتی را كه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن جنسیت وضع و تصویب نموده كه مبین تفاوت بین آنان است، در این پژوهش خواهد آمد.
۲- اهمیت تحقیق
پژوهش حاضر به دلیل سبك و سیاق خاص و به لحاظ مطالعه و بررسی در جنبه‌های مختلف و متفاوت تاثیرات زن و مرد در حقوق كیفری ایران اهمیت فراوانی دارد. به تعبیر دیگر، این تحقیق از آن جهت مهم است كه چون به حقوق زن و مرد در امور كیفری مربوط می‌شود و این موضوع نیز از جهات گوناگون قابل توجه مراكز علمی و اندیشمندان و به نحوی از مباحث روز می‌باشد.
۳- هدف تحقیق
در این تحقیق سعی داریم مواد قانونی اعم از ماهوی و شكلی را كه در آن از كلمات زن و یا مرد استفاده شده و از محتوای آن معانی جنسیت استفاده می‌شود و تفاوت‌هایی از نظر ایجاد حق، تكلیف و اعمال و اجرای مجازات‌ها و نحوه اثبات جرایم به وجود آورده است را شناسایی و استخراج و دسته‌بندی كنیم تا با آگاهی دادن افراد نسبت به وجود تفاوت و اختلاف جزئی در اموركیفری كه با عنایت به شرایط و طبیعت ذاتی و روحی امری عادی است، از سوء‌برداشت و تفكر برتری مرد و تبعیض علیه زنان اجتناب و آگاهی پیدا كنند كه قانونگذار نسبت به زنان در قیاس با جنس مخالف در بعضی موارد نظر به تخفیف و ارفاق داشته و در موضوعات دیگر همین وضعیت را در مورد مردان نیز اعمال نموده است.
۴- روش كار
این پژوهش در خصوص حقوق كیفری و به شیوه توصیفی- تحلیلی، به روش كتابخانه‌ای و با مراجعه به كتب حقوقی و فقهی و سایر كتب مرتبط و پایان‌نامه‌ها و مقالات حقوقی و مجلات و غیره گردآوری شده است.
۵- سوالات
علت طرح و عنوان كردن یك موضوع از سوی محقق سوالاتی می‌باشد كه در ذهن او به وجود آمده و در پی یافتن پاسخ برای رسیدن به مقصود است. در رساله حاضر نیز این قاعده جاری و سوالات مهم به شرح ذیل مطرح می‌باشد:
۱- آیا جنسیت در حقوق كیفری ایران تاثیر دارد یا خیر؟
۲ایا آثار جنسیت در مقررات ماهوی است یا شكلی؟
۳- آیا مقنن در زمان و شروع مسئولیت كیفری، جنسیت را مؤثر می‌داند یا خیر؟ و آیا دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق كیفری قرار می‌گیرند یا پسران و مردان؟
۴- آیا جنسیت در تشدید یا تخفیف و یا نوع مجازات اثری دارد یا خیر؟
۵- آیا با عنایت به انواع و اقسام مجازات مقرر برای جرایم خاص هر یک ومشترک، مجازات مردان سنگین‌تر است یا زنان؟
۶- در شیوه و كیفیت و تاخیر اجرای مجازات، آیا زن یا مرد بودن مجرم تفاوت دارد یا خیر؟
۷- آیا تفاوت‌های موجود بین دو جنس ارتباط به توانایی‌ها و ارزش‌های انسانی دارد؟ و آیا برتری مرد نسبت به زن و تبعیض علیه زن تلقی می‌شود یا خیر؟
۶- فرضیات
واضح است هر سوالی كه از این مسائل و از خود پژوهشگر به ذهن متبادر می‌شود، پاسخ و فرضیاتی برای آن وجود خواهد داشت. آنچه در خصوص سوالات مطرح شده در تحقیق می‌توان گفت فرضیاتی است كه در ذیل ذكر می‌گردد:
۱- با بررسی مواد مختلف قوانین كیفری در بعضی موضوعات و مباحث زن و یا مرد بودن مؤثر است.
۲- تفاوت‌های موجود و اثراتی كه جنسیت دارد، هم به قوانین ماهوی و هم مقررات شكلی مربوط می‌شود.
۳- در حقوق جزا كسی مسئول است و مجازات می‌شود كه تكلیف داشته باشد. اگر طفل و یا دیوانه باشد، مسئولیت كیفری ندارند. افرادی كه بالغ باشند، مسئولند. سن بلوغ دختر ۹سال تمام قمری و پسر ۱۵سال تمام قمری است لذا زمان و شروع در زن و مرد متفاوت است و دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق كیفری قرار می‌گیرند.
۴- جنسیت در موارد مندرج در سوال اثر‌گذار است كه قابل اثبات می باشد.
۵- با ملاحظه مواد مختلف قانون، به نظر می‌رسد مردان شدیدتر و سنگین‌تر از زنان مجازات می‌شوند.
۶- در چگونگی و شكل و تعویق و تاخیر اجرای مجازات مجرمان زن و مرد یكسان نیستند.
۷- اختلاف‌ها و تفاوت‌های موجود، ارتباطی به ارزش‌های انسانی ندارد و به معنی برتری مرد و تبعیض علیه زنان نمی‌باشد، بلكه به اختلاف در طبیعت ذاتی و روحی و سرشت زن و مرد مربوط می‌شود كه از نظر عقل و منطق نیز قابل پذیرش است.

پایان نامه جنسیت حقوق کیفری ایران

چكیده ۱
مقدمه ۲
۱- بیان مساله ۴
۲- اهمیت تحقیق ۴
۳- هدف تحقیق ۵
۴- روش كار ۵
۵- سوالات ۵
۶- فرضیات ۶
۷- پیشینه ۷
۸- ساماندهی موضوع ۸
فصل اول ۱۰
آثار جنسیت در عناوین مجرمانه ۱۰
مقدمه ۱۰
۱-۱ عناوین مجرمانه مختص مردان ۱۱
۱-۱-۱ لواط ۱۱
۱-۱-۲ تفخیذ ۱۳
۱-۱-۳ برهنه زیر یك پوشش خوابیدن دو مرد ۱۶
۱-۱-۴ ترك انفاق نسبت به همسر ۱۷
۱-۱-۵ ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری ۱۹
۱-۱-۶ عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ۲۱
۱-۱-۷ عدم ثبت طلاق ۲۲
۱-۱-۸ عدم ثبت رجوع ۲۴
۱-۱-۹ ازدواج قبل از بلوغ دختر ۲۵
۱-۱-۱۰ انكار زوجیت ۲۶
۱-۲ عناوین مجرمانه مختص زنان ۲۸
۱-۲-۱ مساحقه ۲۸
۱-۲-۲ برهنه زیر یك پوشش قرار گرفتن دو زن ۲۹
۱-۲-۳ بدحجابی ۳۱
۱-۲-۴ ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری ۳۳
۱-۲-۵ ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع ۳۵
فصل دوم ۳۸
آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت كیفری و مجازات ۳۸
مقدمه ۳۸
۲-۱ تاثیر جنسیت در سن مسئولیت كیفری و میزان مسئولیت و دیه ۳۹
۲-۱-۱ اثر جنسیت در سن مسئولیت كیفری ۳۹
۲-۱-۲-۱ عاقله ۴۳
۲-۲-۲-۱-۱ درجه و محدوده مسئولیت عاقله ۴۴
۲-۱-۲-۱-۲ اثر جنسیت در عاقله ۴۶
۲-۱-۳ تاثیر جنسیت در میزان دیه ۴۷
۲-۱-۳-۱ دیه قتل ۴۸
۲-۱-۳-۲ دیه عضو ۵۰
۲-۱-۳-۳ دیه ضرب و جرح ۵۲
۲-۱-۳-۴ صدماتی كه نیاز به ارش دارد ۵۳
۲-۲ آثار جنسیت در میزان مجازات ۵۴
۲-۲-۱ اثر جنسیت در تخفیف مجازات ۵۵
۲-۲-۱-۱ موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان ۵۵
۲-۲-۱-۱-۱ عدم حد در صورت تكرار خوابیدن دو مرد زیر یك پوشش ۵۶
۲-۲-۱-۱-۲ نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری ۵۶
۲-۲-۱-۱-۲-۱ پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند ۵۹
۲-۲-۱-۱-۲-۲ پدر یا جد پدری و فرزند یكی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد ۶۰
۲-۲-۱-۱-۳ قذف همسر متوفی توسط شوهرش ۶۰
۲-۲-۱-۱-۳-۱ هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند ۶۳
۲-۲-۱-۱-۳-۲ یكی مسلمان دیگری نامسلمان باشد ۶۴
۲-۲-۱-۱-۴ سرقت پدر از مال فرزند ۶۶
۲-۲-۱-۱-۵ قتل فرزند توسط جد یا جد پدری ۶۷
۲-۲-۱-۱-۵-۱ پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند ۶۹
۲-۲-۱-۱-۵-۲ پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد ۶۹
۲-۲-۱-۱-۵-۳ قتل فرزند حاصل از زنا ۷۰
۲-۲-۱-۱-۵-۴ قتل فرزند رضاعی ۷۱
۲-۲-۱-۱-۵-۵ قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی ۷۱
۲-۲-۱-۱-۶ ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد ۷۴
۲-۲-۱-۱-۷ جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی ۷۵
۲-۲-۱-۲ موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان ۷۷
۲-۲-۱-۲-۱ حد زنا ۷۷
۲-۲-۱-۲-۱-۱- زنا با زن پدر ۷۷
۲-۲-۱-۲-۱-۲- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان ۷۹
۲-۲-۱-۲-۱-۳ زنای محصنه با نابالغ ۷۹
۳-۲-۱-۲-۱-۴ زنای زن متاهل قبل از دخول ۸۰
۲-۲-۱-۲-۲ همجنس بازی ۸۱
۲-۲-۱-۲-۳ قوادی ۸۲
۲-۲-۱-۲-۴ تعرض نسبت به زنان ۸۳
۲-۲-۱-۲-۵ مزاحمت برای زنان ۸۴
۲-۲-۱-۲-۶ توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر ۸۵
۲-۲-۱-۲-۷ رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی ۸۶
فصل سوم ۸۸
آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات ۸۸
مقدمه ۸۸
۳-۱ آثار جنسیت در اثبات جرم ۸۹
۳-۱-۱ شهادت ۸۹
۳-۱-۱ تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت ۹۱
۳-۱-۱-۱-۱ عدم اعتبار شهادت مرد ۹۱
۳-۱-۱-۱-۲ عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد ۹۲
۳-۱-۱-۱-۳ عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد ۹۳
۳-۱-۲ قسامه ۹۵
۳-۱-۲-۱ موارد قسامه ۹۶
۳-۱-۲-۲ نصاب قسامه ۹۷
۳-۲ آثار جنسیت در اجرای مجازات ۱۰۱
۳-۲-۱ اجرای مجازات مردان ۱۰۱
۳-۲-۱-۱ اجرای قصاص ۱۰۲
۳-۲-۱-۱-۱ قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ۱۰۲
۳-۲-۱-۱-۲ قتل زن توسط مرد ۱۰۳
۳-۲-۱-۱-۳ قتل خنثی توسط مرد ۱۰۴
۳-۲-۱-۱-۴ قطع عضو یا جرح زن توسط مرد ۱۰۵
۳-۲-۱-۲ شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان ۱۰۶
۳-۲-۱-۲-۱ اجرای حد رجم ۱۰۶
۳-۲-۱-۲-۲ اجرای حد جلد ۱۰۸
۳-۲-۲-۱ اجرای مجازات زنان ۱۱۰
۳-۲-۲-۱ تاخیر در اجرای مجازات ۱۱۰
۳-۲-۲-۱-۱ موارد تاخیر در اجرای مجازات ۱۱۱
۳-۲-۲-۱-۲ مجازات‌های قابل تاخیر ۱۱۵
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهاد ها ۱۲۵
منابع و مآخذ 127

- ساماندهی موضوع

یكی از امور مهمی كه باید در هر كار و فعالیتی مورد توجه قرار گیرد، سازمان‌دهی و نظم دادن و ساماندهی كردن است. این امر سبب می‌شود پژوهشگر در مباحث علمی و تحقیقات خود بهتر بتواند به آنچه كه نیاز دارد و در پی آن است، دست یابد و در نتیجه با ارائه و انتشار این پژوهش، برای مراجعه‌كننده به این تحقیق، این امكان را به وجود می‌آورد كه به آسانی به مطالبی كه نیازمند است و علاقه دارد دسترسی پیدا كند. در این تحقیق به این مهم توجه شده و خواننده قادر خواهد بود موضوعات و مباحث مختلف را در فصل مربوط ملاحظه كند. رساله حاضر كه با چكیده و مقدمه آغاز شده است، موضوع آن در سه فصل جداگانه كه هر فصل دارای عناوین و مباحث مختلف می‌باشد، ساماندهی گردیده است. در فصل اول به آثار جنسیت در عناوین مجرمانه اختصاص دارد که عناوین مختص مردان از قبیل لواط،تفحیذ،ترک انفاق وغیره وعنوان های خاص  زنان مثل مساحقه، برهنه زیر یك پوشش خوابیدن، بدحجابی و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع فصل دوم آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت كیفری و مجازات است كه در مبحث 1- تاثیر جنسیت در سن مسئولیت و میزان دیه و 2- آثار جنسیت در میزان مجازات، بحث شده است. در مبحث اول، اثر جنسیت در سن مسئولیت كیفری و میزان مسئولیت و دیه و در مبحث بعدی، درباره اثر جنسیت در تخفیف مجازات و سپس موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با زنان و موارد تخفیف مجازات زنان در قیاس با مردان و عناوین مرتبط بررسی گردیده است. در فصل سوم آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات با عناوین: اجرای مجازات مردان، اجرای قصاص، شیوه و كیفیت اجرای مجازات واجرای مجازات زنان و تاخیر و موارد آن و مجازات‌های قابل تاخیر و نتیجه‌گیری و پیشنهادها و در نهایت منابع و مآخذ و چكیده انگلیسی موضوعات و مباحثی می‌باشد كه مورد پژوهش قرار گرفته است. مطلب پایانی اینكه محقق در حد توان سعی و تلاش خود را جهت پربار بودن رساله مصروف داشته است اما اذعان دارد كه كاستی و نقص دور از انتظار نیست.

فصل اول

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه


حقوق كیفری ایران مقدمه

در حقوق كیفری ایران هر فعل یا ترك فعلی كه برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم و هر كس از حدود تعیین شده از سوی مقنن سرپیچی كند، مجرم و قابل مجازات است. یكی از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم‌انگاری انجام یا عدم انجام اعمالی می‌باشد كه برای نظم و امنیت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامین سلامت و صیانت مردم خطرناك و مضر است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق بخشیدن به اهداف حقوق جزا كه از جمله آن برقراری و حفظ نظم و امنیت است، موضوعات مختلفی راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نضر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده كه مختص هر یك از مرد و زن است. در این فصل با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط، این عناوین شناسایی و استخراج و بررسی می‌شود.


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: پایان نامه جنسیت پایان نامه جنسیت پایان نامه جنسیت حقوق کیفری ایران پایان نامه حقوق کیفری ایران آثار آن در حقوق کیفری ایران حقوق کیفری ایران حقوق
پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder