جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

تحقیق بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

تحقیق بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

تحقیق رشته مدیریت با عنوان بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در 134 صفحه به همراه پرسشنامه، مقدمه تحقیق : دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است. سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست. اگر بخواهیم آمادگی ...


دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

کد فایل: 5421

تعداد مشاهده:724 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 134

حجم فایل: 573 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

تحقیق بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت


مقدمه تحقیق :
دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است. سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست. اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات، دانش، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم. در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد، مدیر، سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم.
مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی 200 مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است. (Ertel, 1999, 23)
یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره است، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست. و چون تمام نیازها، ادامه زندگی، امنیت، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است که، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند.
روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند. (wimsaatt and Gassenheimer, 1996, 21)
برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه حل های مصالحه، استفاده و کاربرد مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های مناسب مفید است. یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده است. (رضائیان1380، 19)
یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است فراگیری و کسب مهارت مذاکره است.
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
ارکان اساسی مذاکره
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعاریف مذاکره
ارکان اصلی مذاکره
مراحل اصلی در فرآیند مذاکره عبارتند از
اقدامات و مراحل انجام کار قبل از مذاکره
شناسایی اهداف
پیش بینی جهت احتمالی مذاکرات
نمودار 1-2: پیش بینی جهت احتمالی مذاکره
ارزیابی طرف مقابل
انتخاب استراتژی
تهیه و پیش نویس دستور جلسه
تعیین محل مذاکره
2- ارائه پیشنهاد
ترغیب و تشویق جهت ارائه پیشنهاد
دفاع از اصول اولیه مذاکرات و رفع عوامل بازدارنده
پاسخ به پیشنهاد
3- چانه زنی
نمودار 2-2: دامنه چانه زدن برای رسیدن به توافق
قالب های شناختی در چانه زنی
4- ختم مذاکره
به هم خوردن مذاکره و نحوه اداره ی آن
استفاده از میانجی
توافق های آشکار و نهان
روش های مذاکرات بازاریابی
انواع اساسی مذاکره
شکل 2-2: مدل دو بعدی نفوذ و چهار سبک نفوذ
هدایت امواج موزون مذاکره
تاکتیک های اساسی در مذاکره
نمودار 4-2: قدرت فزاینده فردی در مذاکره ناشی از اجرای به موقع تاکتیک غافلگیری
شش اصل کلیدی موفقیت در مذاکره
مذاکره معطوف به عاقبت
اصول مذاکرات فروش
مسائل میان فرهنگی در مذاکره
بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان
نمودار 5 - 2: مقایسه روند مذاکرات بین آمریکایی ها و ژاپنی ها
جدول مقایسه روش های مذاکره آمریکایی و روسی
جدول تفاوت های رفتار ژاپنی ها و آمریکایی ها و برزیلی ها
جدول پیش فرض های سنتی مذاکره در 3 گروه فرهنگی
انگیزه ی رفتارهای غیر اخلاقی
سی نکته و رهنمود اساسی در مذاکره
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
طبقه بندی بر اساس روش
طبقه بندی بر اساس اهداف
جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق
جامعه آماری
نحوه گزینش نمونه
روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش بررسی اسناد و مدارک
روش میدانی
پرسشنامه
قابلیت اعتماد پرسشنامه
روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
آماری اطلاعات تحقیق
بررسی فرضیه تحقیق
نمودار 1-4- نمودار پراکنش مهارت مذاکره و فروش
جدول 1-4- جدول آنالیز واریانس رگرسیون متغیرهای مهارت مذاکره و فروش
نمودار 2-4- نمودار بررسی نرمال بودن خطاهای حاصل از مدل رگرسیون مهارت مذاکره و فروش
جدول 2-4- جدول آزمون نرمال بودن خطاهای مدل رگرسیون
نمودار 3-4- نمودار پراکنش برآورد مقادیر فروش علیه خطا
جدول 3-4- جدول ضریب همبستگی اسپیرمن
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری از فرضیه
پیشنهادات
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
فهرست سایت ها
پیوست
پرسشنامه

منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: دانلود پایان نامه پایان نامه مدیریت مدیریت بازرگانی پایان نامه مهارت مذاكره مدیران بازرگانی رابطه مهارت مذاکره و فروش شركت مهارت مذاکره مدیران بازرگانی پایان نامه مهارت مذاکره مدیریت فروش شرکت ها نقش مدیریت بازرگانی در فروش نقش مهارت مدیریت
فایل Word ورد با فرمت Doc و در 134 صفحه , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .
برای استفاده از فایل ، ابتدا آن را با نرم افزار Winrar ، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

ضمانت بازگشت وجه ،در صورت وجود مغایرت

توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.

پیگیری بعد از خرید

از طریق صفحه پیگیری بعد از خرید می توانید فایل خریداری شده را با وارد کردن آدرس ایمیل و شماره پیگیری دوباره دانلود بفرمایید .

محصولات کاربر

فایل های این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

نماد اعتماد الکترونیک بروزفایل logo-samandehi

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل

فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل مرجع خرید و فروش فایل های قابل دانلود مثل تحقیق ،مقاله ،جزوه ,کارورزی ,نمونه سوال ,آزمون استخدامی و ... می باشد .
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی برای ساخت فروشگاه ساز رایگان دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder