جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا

پایان نامه مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا

چكیده : دموكراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریكا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموكراسی در این نقاط شد و یكی از مهمترین دلایل اضمحلال حكومتهای غیر دموكراتیك بود . پرسش اصلی پایان نامه این است كه 1- چرا فرآیند دموكراتیك در كشورهای اروپایی سری


دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

کد فایل: 9205

تعداد مشاهده:849 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 224 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 8,900 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا


چكیده :
دموكراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریكا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموكراسی در این نقاط شد و یكی از مهمترین دلایل اضمحلال حكومتهای غیر دموكراتیك بود . پرسش اصلی پایان نامه این است كه 1- چرا فرآیند دموكراتیك در كشورهای اروپایی سریع تر از از كشورهای آسیایی از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حكومتهای اقتدارگرا و رشد دموكراسی موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول این است كه چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و كوتاه مدت چندی در قوام دموكراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار كشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در 1970 از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموكراسی در اروپای غربی و آمریكا به شمار می آید .
در این پایان نامه فرضیه اصلی این است كه دموكراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است كه موج اول آن در اروپای غربی و آمریكای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت كه دموكراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا كرد . در این پژوهش اثبات شد كه دموكراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب كشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .

مقدمه:
در این پژوهش ، در فصل اول كه شامل كلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حكومتهای دموكراتیك و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مكانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموكراسی كه ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریكا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوكویل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویكرد پژوهش) بیان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسی و پا برجاماندش در داخل كشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشكیلات و نهادهایی است كه توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز كشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه 
فصل اول کلیات
1-1 بیان مساله 
2-1 ضرورت انجام تحقیق 
3-1 اهداف پژوهش 
1-3-1 اهداف کلی 
2-3-1 اهداف جزئی 
4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق 
5-1 پیشینۀ تحقیق 
6-1 کلید واژه‌ها 
1-6-1 دموکراسی 
2-6-1 اقتدارگرایی 
3-6-1 جهانی شدن 
7-1 موج جدید دموکراسی 
8-1 پرسش اصلی 
1-8-1 پرسشهای فرعی 
9-1 روش تحقیق 
10-1 روش گردآوری اطلاعات 
11-1 چارچوب نظری تحقیق 
1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 
2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس 
12-1 چارچوب نظری محقق 
13-1 نمودار 
(فصل دوم)
بخش اول
1-2 دموکراسی چیست 
2-2 مبانی حکومت دموکراتیک 
1-2-2 حقوق مدنی 
2-2-2 اصل نمایندگی 
3-2-2 حکومت جمهوری 
4-2-2 تفکیک قوا 
5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر 
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم 
7-2-2 ساختار پارلمان 
8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی 
9-2-2 فرآیند تشکیل دولت 
10-2-2 کابینه دولت 
11-2-2 تشکیل ائتلاف 
12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها 
13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی 
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی 
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی 
3-2مبانی حکومت اقتدارگرا 
1-3-2 اقتدار 
2-3-2 منابع اقتدار 
3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار 
4-3-2 ویژگیهای اقتدار 
5-3-2 اقتدارگرایی 
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک 
4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم) 
5-2 لینتز (اقتدارگرایی) 
نظریه های حکومتهای دموکراتیک 
6-2 پوپر (دموکراسی) 
7-2 دوتوکویل (دموکراسی) 
نتیجه گیری 
(فصل سوم)
1-3 مقدمه 
2-3 تعریف جهانی شدن 
3-3 شاخصهای جهانی شدن 
4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی 
1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
5-3 محرکهای دموکراتیزاسیون 
1-5-3 توسعه اقتصادی 
2-5-3 عملکرد (اقتصادی) 
3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک 
4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی 
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی 
7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا 
جمع بندی 
(فصل چهارم)
تحقق دموکراسی 
1-4 درآمدی بر دموکراسی 
2-4 محدوده های تحقق دموکراسی 
جمع بندی 
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران 
1-5 دموکراسی د رخاورمیانه 
2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی 
3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر 
4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی 
5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران 
جمع بندی 
(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات 
1-6 نتیجه گیری نهائی 
2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا 
3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها 
4-6 پیشنهادات 
کتاب نامه

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:100

منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: تحقیق مبانی حكومت دموكراتیك تحقیق پیرامون حکومت دموكراتیك نظریه اقتدارگرایی لینتز پرل موتر دموکراسی چیست دانلود پروژه حکومت دموکراتیک دانلود مقاله حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا پایان نامه رشته علوم سیاسی حكومت دموكراتیك
مناسب برای دانشجویان رشته های علوم سیاسی

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

فایل های این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره فروشگاه ساز بروزفایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder